Suoraan sisältöön

Talvikunnossapito

Kaupunki auraa lumet ensin pääkaduilta ja joukkoliikenteen käyttämiltä kaduilta. Asuntokadut ovat vuorossa vilkkaampien katujen jälkeen. 

Pysäköidyt autot hidastavat työtä merkittävästi. Voit auttaa siirtämällä autosi itse. Katujen puhdistusaikataulut näkyvät netissä:

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta jakaa vastuun katujen talvikunnossapidosta kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa talvihoitovastuusta on siirretty kaupungille (niin sanottuun kokonaisvastuuhoitoon), mutta osassa kaupunkia noudatetaan vielä perinteistä vastuujakoa. Katso kartta aluerajoista.
 

Perinteisen vastuujaon mukaiset alueet (kartta)

Kiinteistön vastuulla:

  • Jalkakäytävien auraus ja hiekoitus kuuluu jalkakäytävän kohdalla olevalle kiinteistölle.
  • Lisäksi kiinteistöjen on poistettava jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit ja varmistettava, ettei jalkakäytävän viereinen katuoja tai sadevesikouru tukkeudu.
  • Bussi- tai raitiovaunupysäkin talvihoito sekä roska-astioiden tyhjennys kuuluvat kiinteistölle, jos pysäkki on jalkakäytävällä kiinteistön kohdalla.
  • Rakenteellisesti viereisestä pyörätiestä erotettujen jalankulkukäytävien (esim. puurivistö välissä, selkeä raja tai eri tasossa) talvihoito on kiinteistön vastuulla.
  • Kiinteistöt voivat maksua vastaan tuoda lumen kaupungin ylläpitämille lumenvastaanottopaikoille.

Kaupungin vastuulla:

  • Ajoratojen talvihoidosta vastaa kaupunki.
  • Keskustassa jalkakäytävän talvihoito ja puhtaanapito kadun keskilinjaan asti kuuluu kiinteistölle ja esikaupungeissa kaupungille. Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen ja puistojen kohdalla olevat jalkakäytävät ja pysäkit ovat kaupungin vastuulla.
  • Erotettujen tai yhdistettyjen pyörätie-jalkakäytävien talvihoidosta vastaa kaupunki. Kiinteistöjen vastuulla on kuitenkin rakenteellisesti viereisestä pyörätiestä erotetut jalankulkukäytävät (esim. puurivistö välissä, selkeä raja tai eri tasossa).
  • Kadun keskellä erillisillä korokkeilla olevien pysäkkien talvihoidosta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL.

Kokonaisvastuuhoitoalueet (kartta)

Kiinteistöjen kadunhoitotehtävät on siirretty kokonaan kaupungin vastuulle. Kaupunki siis huolehtii sekä ajoratojen että jalkakäytävien talvihoidosta. Kiinteistön tehtävänä on kuitenkin tonttien sisäänajokohtien avaaminen lumen aurauksen jälkeen.

Kiinteistöille kuuluneista tehtävistä aiheutuvat kustannukset katetaan kiinteistöiltä perittävillä kunnossapitomaksuilla.

Östersundomin suurpiirissä kaupunki vastaa katujen hoidosta lukuun ottamatta yksityisteitä, tienhoitokuntien tai valtion vastuulla olevia teitä.JAA
05.12.2018 15:14

Katujen hoitoluokat

Katujen auraus tehdään tietyssä järjestyksessä.

Kunnossapitomaksut

Kaupunki perii kiinteistöiltä maksun jalkakäytävien talvihoidosta tietyillä alueilla.

Lumenvastaanottopaikat

Kaupunki ottaa vastaan kaduilta ja kiinteistöjen alueilta kerättyä lunta vastaanottopaikoillaan.

Talvipyöräily

Talvihoidon priorisoitu reitistö.