Suoraan sisältöön

Kesäkunnossapito

PUHTAANAPITO, ROSKAT JA LIKA

Katujen kunnossapidosta vastaavat kaupunki ja kiinteistöjen omistajat. Vastuunjako eroaa eri alueilla niin, että esikaupungeissa kaupunki pitää kadut puhtaana, kun taas kantakaupungissa vastuu on pääosin kiinteistöillä 

Tehtäväjako perustuu lakiin.

Vastuunjako kantakaupungissa (avaa kartta, valkoiset alueet)

Kiinteistön vastuulla:

  • Kadun puhtaanapito eli lian, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen kadulta.
  • Kiinteistöjen vastuulla on pitää puhtaana kohdallaan oleva jalkakäytävä ja ajorata kadun keskiviivaan asti, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä tai 24 metrin leveydeltä, jos katualueella on istutuskaista.
  • Kiinteistö vastaa myös bussi- tai raitiovaunupysäkin roska-astian tyhjentämisestä, jos pysäkki on jalkakäytävällä kiinteistön kohdalla.

Kaupungin vastuulla:

  • Kaupunki pitää puhtaana katujen istutuskaistat ja torit.
  • Kaupungin omien kiinteistöjen sekä puistojen kohdalla olevien jalkakäytävien sekä kävely- ja pyöräilyreittien puhtanapito on kaupungin vastuulla. Samoin näillä alueilla olevat roska-astiat ja niiden tyhjentäminen.
  • Kadun keskellä erillisillä korokkeilla olevien pysäkkien puhtaanapidosta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL.

Vastuunjako kokonaisvastuuhoitoalueilla esikaupungeissa (Avaa kartta, siniset alueet)

Pääasiassa esikaupungeissa kaupunki vastaa koko kadun eli ajoratojen ja jalkakäytävien puhtaanapidosta. Poikkeus ovat yksityistiet ja valtion omistamat tiet. Östersundomissa on myös teitä, joiden kunnossapidosta vastaa tienhoitokunta.

Tontin omistaja tai kiinteistön haltija vastaa tonttitien kunnossapidosta.

Kaupunki perii kiinteistön omistajilta maksua, jolla maksetaan kunnossapidon kulut.  

Lue kuinka kunnossapitomaksu lasketaan.  

PÄÄLLYSTEET JA KALUSTEET

Kaupunki vastaa kadun päällysteiden ja liikennemerkkien kunnosta. Kiinteistöjen täytyy kuitenkin ilmoittaa vaurioista omalla katuosuudellaan kaupunkiympäristön asiakaspalveluun. Kaupunki huolehtii myös muun muassa tiemerkintöjen maalauksesta.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun03.11.2020 13:13

Kunnossapitomaksut

Kun kaupunki tekee kiinteistöille lain mukaan kuuluvia tehtäviä, kiinteistöiltä peritään kunnossapitomaksuja.

Katujen hoitoluokat

Pääkatuja hoidetaan tehokkaammin kuin sivukatuja.