Suoraan sisältöön

Kesäkunnossapito

LIKA JA ROSKAT

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta jakaa vastuun katujen puhtaanapidosta kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa puhtaanapitovastuusta on siirretty kaupungille (niin sanottuun kokonaisvastuuhoitoon), mutta osassa kaupunkia noudatetaan vielä perinteistä vastuujakoa. Katso kartta aluerajoista.

Perinteisen vastuujaon mukaiset alueet (kartta)

Kiinteistön vastuulla:

  • Lian, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen kadulta, eli kadun puhtaanapito, kuuluu pääsääntöisesti kiinteistöille.
  • Kiinteistöjen vastuulla on pitää puhtaana kohdallaan oleva jalkakäytävä ja ajorata kadun keskiviivaan asti, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä tai 24 metrin leveydeltä, jos katualueella on istutuskaista.
  • Bussi- tai raitiovaunupysäkin roska-astian tyhjentäminen kuuluu kiinteistölle, jos pysäkki on jalkakäytävällä kiinteistön kohdalla.

Kaupungin vastuulla:

  • Kaupunkiympäristön toimiala vastaa katujen istutuskaistojen ja torien puhtaanapidosta.
  • Myös kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen ja puistojen kohdalla olevat jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät ovat kaupunkiympäristön toimialan vastuulla. Sama vastuujako koskee myös kaduille sijoitettujen roska-astioiden tyhjentämistä.
  • Kadun keskellä erillisillä korokkeilla olevien pysäkkien puhtaanapidosta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL.

Kokonaisvastuuhoitoalueet (kartta)

Kiinteistöjen kadunhoitotehtävät on siirretty kaupungin vastuulle, mutta tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta vastaa aina tontin tai kiinteistön haltija. Katso kartta aluerajoista. Kiinteistöille kuuluneista tehtävistä aiheutuvat kustannukset katetaan kiinteistöiltä perittävillä kunnossapitomaksuilla.

PÄÄLLYSTEET JA KALUSTEET

Kaupunki vastaa kadun päällysteiden ja liikennemerkkien kunnosta. Kiinteistöillä on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa vaurioista omalla katuosuudellaan kaupunkiympäristön asiakaspalveluun. Kaupunki huolehtii myös muun muassa tiemerkintöjen maalauksesta.06.12.2019 00:53

Kunnossapitomaksut

Kun kaupunki tekee kiinteistöille lain mukaan kuuluvia tehtäviä, kiinteistöiltä peritään kunnossapitomaksuja.

Katujen hoitoluokat

Pääkatuja hoidetaan tehokkaammin kuin sivukatuja.