Suoraan sisältöön

Katujen hoitoluokitus

Helsingin kaupunginvaltuusto määrittää vuosittain talousarviossa, paljonko rahaa on käytettävissä katu- ja viheralueiden hoitoon. Kaupunkiympäristölautakunta päättää, miten suuri osa tästä määrärahasta käytetään katuihin. Kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan.

I luokka: pääkadut ja erittäin vilkkaat kevyen liikenteen väylät

I luokan kaduilta torjutaan liukkaus ja poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää välittömästi tai viimeistään aamun työmatkaliikennettä varten. Näkyvä roska ja lika poistetaan päivittäin ja katu pestään säännöllisesti. Päällysteessä ei ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys on vähäinen.

II luokka: kokoojakadut ja vilkasliikenteiset kevyen liikenteen väylät

II luokan kaduilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I luokan katujen jälkeen. Näkyvä roska ja lika poistetaan säännöllisesti ja katu pestään tarvittaessa. Päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava.

III luokka: tonttikadut ja vähäliikenteiset kevyen liikenteen väylät

III luokan kaduilta poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää niin, että riittävä kulkukelpoisuus säilyy. Liukkaus torjutaan I ja II luokan katujen jälkeen. Näkyvä roska ja lika poistetaan tarvittaessa ja päällystetyt kadut pestään keväisin. Päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Talvihoidon toimenpideajat

Toimenpideaika tarkoittaa ja lumen ja sohjon poiston yhteydessä aikaa lumisateen päättymisestä aurauksen loppuun saattamiseen. Vilkasliikenteisillä väylillä toimenpideaika alkaa kuitenkin vasta siitä, kun auraus ei enää haittaa kohtuuttomasti liikenteen sujuvuutta. Toimenpideajat on määritelty kuvassa.

 

Esimerkki 1: Lumisade päättyy klo 18, jolloin I- ja II-luokan ajoradat sekä A-luokan kevyen liikenteen väylät aurataan klo 7 mennessä; B-luokan väylät aurataan klo 10 ja C-luokan väylät klo 12 mennessä. III-luokan ajoradat aurataan 3 vuorokauden kuluessa.

Esimerkki 2: Lumisade päättyy klo 17, jolloin muut luokat aurataan niin kuin edellisessä esimerkissä, mutta I-luokan ajoradat aurataan klo 20 mennessä.


 JAA
23.01.2019 09:12