Suoraan sisältöön

Katujen kunnossapito

Katujen kevätpesu Töölössä.

Katujen kunnossapito tarkoittaa muiden muassa aurausta, liukkauden torjuntaa, katualueiden puhtaanapitoa, päällysteiden ja liikennemerkkien korjausta. 

Vastuu jakautuu kaupungin ja tontinomistajien kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa kunnossapitovastuista on siirretty kaupungin kokonaisvastuuhoitoon. Osassa kaupunkia noudatetaan vielä perinteistä vastuujakoa, jossa kiinteistön omistaja vastaa osasta kunnossapidon tehtävistä.

Kartta katualueen ylläpidon vastuualueiden rajoista » 

Kaupunki järjestää Helsingin katujen kunnossapidon eli suunnittelee, tilaa ja valvoo pääosan kaupungin vastuulla olevista töistä. Stara on kaupungin sisäinen palvelutuottaja, joka yksityisten urakoitsijoiden ohella tekee käytännön työt kaduilla, puistoissa ja muilla yleisillä alueilla.02.12.2020 15:28

Vahingonkorvaukset

Yleisillä alueilla sattuneista vahingoista vastaa yleensä se, joka vastaa kyseisen alueen hoidosta.