Suoraan sisältöön

Katujen kunnossapito

Usein kysytyt kysymykset syyskuun 2018 kadunpitopäätöksestä

Helsingin kaupungin rakennusten ja yleisten alueiden jaosto teki 6.9.2018 kadunpitopäätöksen 261 kadulle tai kadun osalle, joista suurin osa oli sorakatuja. Katuja reunustaville tontinomistajille ja -haltijoille lähetettiin 10.10.2018 kirjeitse lakisääteinen tiedote, joka on osoittautunut valitettavan vaikeaselkoiseksi.

Tiedotteissa osoitetuille lisätiedonantajille on tullut suuri määrä yhteydenottoja, joista suureen osaan ei ole ehditty vastata, minkä takia laadimme tietopaketin, johon on koottu puheluissa useimmin käsiteltyjä kysymyksiä.

Toivomme, että saatte paketista selkeät vastaukset teitä askarruttaviin kysymyksiin, mutta jos jotain vielä jää epäselväksi, pyydämme teitä olemaan ensisijaisesti yhteydessä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun, joka voi vastata kysymyksiinne ja tarvittaessa ohjata teidät edelleen kirjeissä osoitetuille lisätiedonantajille. 

Kysymyksiä ja vastauksia >>

Katujen kunnossapito sisältää muiden muassa aurauksen, liukkauden torjunnan, katualueiden puhtaanapidon, päällysteiden ja liikennemerkkien korjauksen. 

Vastuu katujen kunnossapidosta on jaettu kaupungin ja tontinomistajien kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa kunnossapitovastuista on siirretty kaupungille (niin sanottuun kokonaisvastuuhoitoon), mutta osassa kaupunkia noudatetaan vielä perinteistä vastuujakoa. Katso kartta aluerajoista.

Kaupunki järjestää Helsingin katujen kunnossapidon eli suunnittelee, tilaa ja valvoo pääosan kaupungin vastuulla olevista lumitöistä. Stara on kaupungin sisäinen palvelutuottaja, joka yksityisten urakoitsijoiden ohella vastaa käytännön lumitöistä.
06.12.2019 00:51

Vahingonkorvaukset

Yleisillä alueilla sattuneista vahingoista vastaa yleensä se, joka vastaa kyseisen alueen hoidosta.