Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapito sisältää muiden muassa aurauksen, liukkauden torjunnan, katualueiden puhtaanapidon, päällysteiden ja liikennemerkkien korjauksen. 

Vastuu katujen kunnossapidosta on jaettu kaupungin ja tontinomistajien kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa kunnossapitovastuista on siirretty kaupungille (niin sanottuun kokonaisvastuuhoitoon), mutta osassa kaupunkia noudatetaan vielä perinteistä vastuujakoa. Katso kartta aluerajoista.

Kaupunki järjestää Helsingin katujen kunnossapidon eli suunnittelee, tilaa ja valvoo pääosan kaupungin vastuulla olevista lumitöistä. Stara on kaupungin sisäinen palvelutuottaja, joka yksityisten urakoitsijoiden ohella vastaa käytännön lumitöistä.JAA
15.08.2018 09:32