Suoraan sisältöön

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapito tarkoittaa muiden muassa aurausta, liukkauden torjuntaa, katualueiden puhtaanapitoa, päällysteiden ja liikennemerkkien korjausta. 

Vastuu katujen kunnossapidosta on jaettu kaupungin ja tontinomistajien kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa kunnossapitovastuista on siirretty kaupungille (niin sanottuun kokonaisvastuuhoitoon), mutta osassa kaupunkia noudatetaan vielä perinteistä vastuujakoa, jolloin kiinteistönomistaja vastaa joistakin kunnossapidon tehtävistä. Katso kartta aluerajoista.

Kaupunki järjestää Helsingin katujen kunnossapidon eli suunnittelee, tilaa ja valvoo pääosan kaupungin vastuulla olevista töistä. Stara on kaupungin sisäinen palvelutuottaja, joka yksityisten urakoitsijoiden ohella tekee käytännön työt kaduilla, puistoissa ja muilla yleisillä alueilla.
25.09.2020 16:13

Vahingonkorvaukset

Yleisillä alueilla sattuneista vahingoista vastaa yleensä se, joka vastaa kyseisen alueen hoidosta.