Suoraan sisältöön

Joukkoliikennehankkeet

Raide-Jokeri

Raide-Jokeri on seudullinen poikittainen pikaraitiotielinja, joka kulkee Itäkeskuksesta Viikin, Oulunkylän ja Leppävaaran kautta Keilaniemeen. Valmistuessaan pikaraitiolinja korvaa bussilinjan 550 (Bussi-Jokeri). Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa Helsingin ja Espoon kaupungit sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen hankeorganisaation. Radan rakentaminen on alkanut kesällä 2019. Raide-Jokeri valmistuu 2020-luvun alkupuoliskolla.
www.raidejokeri.info

Kruunusillat

Kruunusillat-hanke yhdistää raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia. Samalla luodaan uusi merellinen ja nopea reitti myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Raitiotie toteutetaan allianssihankkeena ja Nihti-Korkeasaari-Kruunuvuorenranta -siltayhteys erillisenä kokonaisurakkana. Rakentaminen alkaa näillä näkymin syksyllä 2021, ja tavoitteena on yhteyden valmistuminen vuonna 2026.
www.kruunusillat.fi

Pisararata

Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien kaupunkiratalenkki. Pisaran mallinen rata alkaa Pasilasta ja kiertää tunnelissa keskustan kautta takaisin Pasilaan. Maanalaiset asemat on suunniteltu Hakaniemeen, keskustaan ja Töölöön. Väylävirasto on suunnitellut rataa yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Radan rakentamisesta ei ole vielä päätetty.
vayla.fi/pisara

Hernesaaren raitiotie

Hernesaaren uuden asuinalueen toteutuessa raitiolinja 6 käännetään palvelemaan aluetta. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Telakkakadun osuus Eiranrantaan. Sen rakentaminen on jo alkanut ja rataosuus valmistuu syksyllä 2021. Raitiotietä jatketaan Eiranrannasta Hernesaaren kärkeen alueen rakentumisen yhteydessä 2020-luvun alussa.
Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma (pdf)
Telakkakadun liikennesuunnitelma

Jätkäsaaren raitiotiet

Jätkäsaaren rakentamisen edistyessä myös alueen raitiolinjasto kehittyy. Linjoja 8 ja 9 jatketaan Saukonpaadesta Länsiterminaaliin ja linjaa 7 Länsiterminaalista tulevan Saukonlaiturin alueelle. Atlantinkadun ja Atlantinsillan rakentaminen on alkanut, ja yhteys valmistuu syksyllä 2021. Viimeiset tavoitelinjaston mahdollistavat kääntöpaikat valmistuvat arviolta vuoteen 2023 mennessä.
HSL:n linjastosuunnitelmat

Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehanke

Kalasataman, Vallilanlaakson ja Pasilan välille toteutetaan uusi, 4,5 kilometriä pitkä raitiotie. Allianssimuotoinen hanke on käynnistynyt toukokuussa 2020 ja sen yhteydessä rakennetaan lisäksi raitiotiehen kytkeytyviä katualueita, viherkaistoja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä kunnallistekniikkaa. Tavoitteena on aloittaa radan liikennöinti syksyllä 2024. Samalla Hermannin rantatielle toteutetaan bussikaistat, joiden valmistuttua Kalasatamaan on tarkoitus ohjata osa Koillis-Helsingin ja Vantaan bussilinjoista.
Kalasatamasta Pasilaan

Vihdintien pikaraitiotie ja läntisen kantakaupungin raitiotiet

Läntiseen Helsinkiin suunnitellaan pikaraitiotietä keskustasta Munkkiniemen, Haagan ja Lassilan kautta Kannelmäkeen. Pikaraitiotie yhdistää liikenteen solmukohtia ja palvelee Huopalahdentien ja Vihdintien varsille suunniteltavaa kantakaupunkimaista täydennysrakentamista. Valimon asemalle toteutetaan samalla bussi-, raitio- ja lähijunaliikenteen yhdistävä vaihtoasema. Pikaraitiotien toteutuksesta päätetään vuoden 2020 aikana ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2025.

Vihdintien pikaraitiotien rinnalla suunnitellaan uusia raitiotieosuuksia läntiseen kantakaupunkiin Fredrikinkadulle, Topeliuksenkadulle ja Nordenskiöldinkadulle. Rataosuudet täydentävät kantakaupungin raitioverkkoa ja mahdollistavat ruuhkautuvan bussiliikenteen vähentämisen alueella

Viikin-Malmin pikaraitiotie

Viikin-Malmin pikaraitiotien (VIIMA) yleissuunnittelu on käynnissä. Uusi pikaraitiotie yhdistää Viikin ja Malmin lentokenttäalueen Helsingin keskustaan. Lentokenttäalueelta tutkitaan jatkosuuntia Malmin asemalle ja Jakomäkeen, josta on mahdollista liittyä Vantaan raitiotiehen. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä, pikaraitiotien rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2027.

Tuusulanväylän pikaraitiotie

Tuusulanväylä on Vihdintien ja Laajasalontien ohella ensimmäisiä Helsingin uuden yleiskaavan mukaisesti toteutettavia kaupunkibulevardeja. Bulevardin joukkoliikenteen runkoyhteydeksi toteutetaan pikaraitiotie, joka kulkee keskustasta Hämeentien ja Mäkelänkadun kautta Tuusulanväylälle. Raitiotien yleissuunnittelu ajoittuu vuosille 2021–2022 ja radan rakentaminen 2020-luvun loppupuolelle. Bulevardihankkeen yhteydessä uusitaan myös Käpylän vaihtoterminaali.

Raitiolinja 9:n jatko Ilmalaan

Raitiolinja 9:n reittiä jatketaan Pasilasta Ilmalaan. Uusi päätepysäkki tulee uudelle Ilmalantorille, Vesilinnojen pohjoispuolelle. Rakentaminen alkaa vuonna 2020, ja tavoitteena on osuuden valmistuminen vuonna 2022.

Tulevaisuuden näkymät

Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen näkemys tulevaisuuden liikennehankkeista on koottu Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmaan.

Lisätietoa17.03.2021 09:47