Suoraan sisältöön

Tapahtumien ympäristövastuullisuus

Jo tapahtuman järjestämisen alkumetreillä tulee ottaa huomioon tapahtuman mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset ja etsiä ratkaisuja niiden vähentämiseksi.

Ympäristövaikutukset syntyvät tapahtumaan liittyvistä toiminnoista kuten lisääntyneestä liikenteestä, äänentoistosta, tarjoiluista, kuljetuksista ja hankinnoista. Esimerkiksi huonosti hoidettu jätehuolto vähentää yleisön viihtyvyyttä ja aiheuttaa roskaantumista, joka voi haitata myös tapahtuma-alueen ulkopuolella.

Tapahtumajärjestäjän on tärkeää tarkastella tapahtumaan ja tuotantoon liittyviä toimintoja:

  • Jätteensynty ja jätehuolto – Onnistunut jätehuolto perustuu hyvissä ajoin laadittuun jätehuoltosuunnitelmaan ja tarpeen mukaan lajitteluneuvontaan. Jätehuoltosuunnitelma voidaan laatia yhteistyössä jätehuoltoyrityksen kanssa.
  • Tarjoilut – Ympäristöystävällisissä tarjoiluissa käytetään kesto- tai biohajoavia astioita sekä tarjoillaan kasvis-, luomu- ja lähiruokaa sekä Reilun kaupan tuotteita.
  • Energiankulutus – Helsingin Energian tilapäinen tapahtumasähkö on vesivoimaa. Jos tapahtumassa tarvitaan generaattoreita, kannattaa suosia biopolttoaineita.
  • Materiaalien kulutus – Hankintoja tehdessä ja alihankittuja palveluita valitessa on hyvä suosia ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita (kts. Joutsenmerkki ja Ekokompassi).
  • Kuljetukset – Kuljetuksista aiheutuvia päästöjä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota kuljetusmatkoihin ja taloudelliseen ajotapaan mm. kilometripäiväkirjan avulla.
  • Yleisön liikkuminen – Tapahtumakävijöille tulisi järjestää mahdollisuus saapua tapahtumaan julkisilla liikennevälineillä sekä pyörällä tai jalan. Julkisista yhteyksistä ja reiteistä on tärkeää myös viestiä mm. tapahtuman verkkosivuilla.
  • Melu – Mikäli tapahtuma on velvollinen tekemään meluilmoituksen, on se tehtävä ajoissa Helsingin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikköön.

Tapahtumajärjestäjän tulee hyvissä ajoin selvittää myös muut mahdolliset luvat ja ilmoitukset joita tapahtuman järjestäminen edellyttää.

Greening Events -hankkeessa rakennettiin Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmää pilottitapahtumille sekä tarjottiin tapahtumien ympäristöasioihin liittyvää neuvontaa ja koulutuksia.

Oppaita:

Siisti tapahtuma! – ympäristöopas tapahtumajärjestäjälle (pdf)

Roskat Riviin! – jätehuollon fiksuimmat käytännöt ja parhaat
vinkit tapahtumajärjestäjälle (pdf)
19.05.2021 14:06