Suoraan sisältöön

Ekokompassi

Ekokompassi on pk-yrityksille, tapahtumille ja virastoille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen. 

Ekokompassin erityispiirteitä ovat keskittyminen konkreettisiin toimenpiteisiin, valmiit työkalut ja Ekokompassi-neuvojan henkilökohtainen tuki käyttöönotossa. 

Ekokompassi pohjautuu sekä vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin että kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin: 

  • Svensk Miljöbas
  • Miljøfyrtårn
  • ISO 14001
  • EMAS

Lisätietoja osoitteesta www.ekokompassi.fi05.08.2021 16:55