Suoraan sisältöön

Yritysten ja tapahtumien ympäristövastuullisuus

Helsingin kaupunki kannustaa yrityksiä kehittämään ympäristövastuullista liiketoimintaa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut sekä valvoo yritysten lainmukaisia ympäristövelvoitteita, että tukee yritysten lainsäädännön ylittävää, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ympäristöasioiden kehittämistä. 

Helsinki on ollut mukana tukemassa yritysten vapaaehtoista ympäristövastuullisuutta mm. kehittämällä erityisesti pk-yrityksille suunnattuja työkaluja, jotka parantavat yrityksen ympäristöasioiden hallintaa ja resurssitehokkuutta.

Tapahtumien ympäristövaikutukset syntyvät mm. lisääntyneestä liikenteestä, äänentoistosta, tarjoiluista, kuljetuksista ja hankinnoista. Ympäristövaikutuksia on mahdollista minimoida toiminnanmuutoksen kautta.26.05.2021 14:08