Yritysten ja tapahtumien ympäristövastuullisuus

Helsingin kaupunki kannustaa yrityksiä kehittämään ympäristövastuullista liiketoimintaa

Helsingin ympäristökeskus sekä valvoo yritysten lainmukaisia ympäristövelvoitteita, että tukee yritysten lainsäädännön ylittävää, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ympäristöasioiden kehittämistä. 

Helsinki on ollut mukana tukemassa yritysten vapaaehtoista ympäristövastuullisuutta mm. kehittämällä erityisesti pk-yrityksille suunnattuja työkaluja, jotka parantavat yrityksen ympäristöasioiden hallintaa ja resurssitehokkuutta.

Tapahtumien ympäristövaikutukset syntyvät mm. lisääntyneestä liikenteestä, äänentoistosta, tarjoiluista, kuljetuksista ja hankinnoista. Ympäristövaikutuksia on mahdollista minimoida toiminnanmuutoksen kautta.JAA
19.10.2016 09:36