Suoraan sisältöön

Ympäristökoulutus

Pääkaupunkiseudun luontokeskusten ja -koulujen järjestämät kurssit ovat suunnattu pääkaupunkiseudun opettajille, päivähoidon henkilöstölle, kasvattajille sekä kuntalaisille. Niiltä saa taitoja liikuttaa lapsia ja nuoria luonnossa sekä keinoja arjen ympäristöasioiden käsittelyyn. Kurssit ovat pääosin maksuttomia.  Kuntarajat eivät ole esteenä kursseille osallistumiseen.

Avaa kurssiesite: Ympäristökasvatuksen kurssit 2021 — 2022Harakan luontokeskus

Kaivopuiston edustalla sijaitseva Harakan saari tarjoaa upean ympäristön luonto- ja Itämeriopetukseen kasvattajien tueksi. 

Harakan luontokeskuksen järjestämät kurssit syksyllä 2021

Me aarteenvartijat, luonnon monimuotoisuus opetuksessa
Aika: la 4.9.2021 klo 9–16

Paikka: Harakan saari
Kohderyhmä: esi- ja perusopetuksen opettajat

Osallistumalla Harakan luontokeskuksen ja WWF:n kokopäiväiseen Me aarteenvartijat -koulutukseen saat sisältötietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja suojelusta. Saat myös testattuja malleja sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta opettajien täydennyskoulutusta ja laajuudeltaan 2 opintopistettä. Koulutus sisältää lähipäivän lisäksi ennakko- ja jälkitehtävän.
Koulutus sisältää lähipäivän lisäksi ennakko- ja jälkitehtävän.
Koulutus on tarkoitettu kaikille esiopettajille ja peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään monialaista ympäristöopetusta omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia.
Jos lähipäivää ei voida toteuttaa lähiopetuksena koronaepidemian vuoksi, se toteutetaan webinaarina aikataulun mukaan.

Ilmoittautumisosoite: https://wwf.typeform.com/to/MSOjQPaA
Kouluttajat: Luontokouluopettaja Pekka Paaer Helsingin ympäristöpalveluista ja ohjelmajohtaja Hanna Seimola WWF:stä.

Kaupunkieläimet
Aika: to 7.10.2021 klo 9.30–16

Paikka: Kirjailijatalo Villa Kivi, Linnunlauluntie 7 (Töölönlahden itärannalla)
Kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat ja kaupunkieläimistä kiinnostuneet

Helsingin puistikoissa, lähimetsissä ja rannoilla elää runsas ja monipuolinen eläimistö. Joutsenet pääsevät lehtiotsikoihin ja liito-oravat estävät rakennushankkeita, mutta suuri yleisö tuntee vain näkyvimmät otukset. Kurssi antaa eväitä löytää ja havainnoida Helsingin kaupunkieläimiä. Valotamme eläinten esiintymistä ja elinympäristöjä Helsingin urbaaneissa kortteleissa sekä metsäisillä viheralueilla. Esittelemme myös keinoja, joilla kaupunkieläimet voivat tulla luontoretkillä tutuiksi ja joiden avulla niiden eloa voi avittaa. Päivän aikana tehdään luontoretki lähimetsään ja Töölönlahden rannoille. Mukaan säänmukaiset varusteet, muistiinpanovälineet ja kiikari. Aamukahvitarjoilu.

Kouluttajat: kaupunkieläinasiantuntija ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen ja luontokouluopettaja, biologi Pekka Paaer Helsingin ympäristöpalveluista.

Kaupunkiluotoretki ja Olipa kerran –tarinatyöpaja
Aika ke 3.11.2021 9.30–16

Paikka Oodi, kokoustila Kuutio
Kohderyhmä peruskoulun ja lukion opettajille
Osallistujamäärä: max 14 henkilöä

Luontoretki Töölönlahden ympäristössä luontoa havainnoiden 9.30–11 ja sen jälkeen Olipa Kerran –työpaja klo 12 –16. Työpaja pitää sisällään teoriaosuuden, jossa tarkastellaan lyhyesti tarinankerronnan historiaa sekä tarinankerrontaa vaikuttamisen ja oppimisen välineenä. Kurssin aikana opettajat tekevät ryhmä- ja paritehtäviä sekä itsenäisiä kirjoitusharjoituksia. Jokaiselle kurssiin osallistuvalle jaetaan tehtäväkirja.

Kouluttajat: Luontokouluopettaja Pekka Paaer Helsingin ympäristöpalveluista ja Milla Koivisto Manual Productionsista.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

Helsingin ympäristöpalvelut
ympäristökasvattaja Asta Ekman
puh. 09 310 31577
etunimi.sukunimi@hel.fi

luontokouluopettaja Pekka Paaer
puh. 09 310 31535
etunimi.sukunimi@hel.fi
06.08.2021 16:48