Suoraan sisältöön

Perhoset

Harakassa on havaittu yhteensä 415 perhoslajia. Arviolta noin puolet lajeista kuuluu saaren vakinaiseen lajistoon.

Saaren pysyvä perhoskanta koostuu lähinnä melko yleisistä lajeista. Esimerkiksi lanttuperhonen (Pieris napi) esiintyy Suomessa yleisenä pohjoisinta Lappia myöten. Lajin tyypillisiä elinympäristöjä ovat niityt ja pellot. Myös nokkosperhonen (Aglais urticae) on yleinen ja runsas koko maassa. Laji viihtyy runsaskukkaisilla, puoliavoimilla ja avoimilla paikoilla

Neitoperhonen (Inachis io) pystyy talvehtimaan vain maamme eteläosissa, mutta laji on viime vuosikymmeninä selvästi yleistynyt ja sen levinneisyys on hivuttautumassa pohjoisemmaksi. Se viihtyy monenlaisissa puoliavoimissa ympäristöissä, kuten rannoilla, puutarhoissa ja puistoissa.

Toistaiseksi Harakan saarelta ei ole löydetty uhanalaisten perhosten kantoja, mutta 1990-luvun puolivälissä siellä havaittiin kolme luokkaan silmälläpidettävät harvinaiset kuuluvaa lajia: ruttojuuriyökkönen (Hydroecia petasitis), vaaleapuuyökkönen (Lithophane ornithopus) ja ruso-olkiyökkönen (Mythimna pudorina).

Perhoskannan vaihtelut

Viime vuosina ihmistoiminta ei ilmeisesti ole vaikuttanut merkittävästi Harakan perhoskantaan, mutta esimerkiksi vallien pohjoispuolisten ketojen mahdollinen umpeenkasvu voisi heikentää saaren perhoslajiston monimuotoisuutta huomattavasti.

Eniten saaren perhoshavaintojen vuosittaiseen vaihteluun ovat vaikuttaneet kuivuudet, kylmät alkukesät ja ajoittain saarelle saapuvat runsaat vaeltavien perhosten joukot.

Harakkaan saapuu kesäisin usein myös Kaivopuiston lajistoa. Lisäksi vaeltavia perhosia tulee mm. eri puolilta maamme etelärannikkoa ja Virosta.

Harakan saaren omaa, alkuperäistä päiväperhoskantaa ei voida pitää kovin monimuotoisena, ja kaiken kaikkiaan saaren päiväperhoslajisto on melko vähäinen ja epävakaa.06.12.2019 06:26