Suoraan sisältöön

Harakan luonto

Suhteessa pinta-alaansa Harakalla on Helsingin saarista runsain eliölajisto. Saari on ollut vähintään 200 vuoden ajan ihmistoiminnan vaikutuksen alaisena, ja historian eri vaiheet näkyvät kasvillisuudessa. Upeat kalliokedot, kulttuurikasvien kirjo sekä lintujen suuri määrä tekevät vaikutuksen saaren kävijöihin.

Saaren luonto on linnustoltaan ja kasvillisuudeltaan mielenkiintoinen sekoitus alkuperäistä saaristolajistoa ja vanhaa kulttuurilajistoa. Saarella kasvaa myös osin villiintyneitä hyötykasveja, esimerkiksi piparjuurta.06.12.2019 06:26

Harakan pesimälinnusto

Harakassa pesii niin kaupunki- kuin saaristolajejakin.

Kasvit

Harakasta löytyy yli 300 putkilokasvilajia.

Jäkälät

Harakasta on löytynyt 91 jäkälälajia.

Perhoset

Harakassa on havaittu 415 perhoslajia.

Geologia

Harakan kallio koostuu suurelta osin laavasyntyisistä kivilajeista.