Suoraan sisältöön

Jäkälät

Harakan jäkälälajiston moninaisuutta ylläpitävät varsinkin saaren laajat avokalliot jyrkänteineen, hylätyt betonirakennelmat sekä varttuneet lehtipuut ja pensaat. Kesän 2001 aikana Harakan saaressa tehdyssä tutkimuksessa löytyi 91 jäkälälajia.

Jäkälät ovat sieniä, jotka elävät symbioosissa fotosynteettisten sinibakteerien tai levien kanssa. Symbioosi mahdollistaa joidenkin jäkälien esiintymisen hyvin äärevissä oloissa, missä muu kasvillisuus ei menesty.

Toisaalta monet jäkälälajit ovat hyvin herkkiä ympäristön muutoksille, kuten ilmansaasteille tai pienilmaston kuivumiselle.

Jäkälälajien esiintymiseen vaikuttavat monet ekologiset tekijät, kuten valo, lämpö, kosteus, suolapitoisuus, typpipitoisuus, happamuus, ilmansaasteet ja kallioilla myös esim. rautapitoisuus. Lumipeitteellä ja rantoihin kohdistuvalla jään kulutuksella sekä tallauksella on myös merkitystä.

Harakan saaren jäkälät (pdf)06.12.2019 06:26