Ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta – ympäristötekoja työpaikalla

Ekotukitoiminta on työpaikoille soveltuva toimintamalli ympäristöasioiden edistämiseksi. Toimintaa toteutetaan työyhteisöihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla.

Toiminta on kehitetty Helsingin kaupungissa, jossa se sai alkunsa vuonna 2006. Tällä hetkellä kaksipäiväisen ekotukitoiminnan peruskoulutuksen on käynyt jo yli 1 050 kaupungin työntekijää.

Ekotukitoiminnan tavoitteet

  • ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisen toiminnan lisääminen työpaikoilla
  • ympäristönäkökulman huomioon ottaminen kaikessa kaupungin toiminnassa
  • ympäristövastuulliset toimintatavat ja palvelut
  • luonnonvarojen säästäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ekotukitoiminnan avulla

  • työyhteisöjen ympäristövastuullisuus ja henkilöstön ympäristötietoisuus paranee
  • työpaikoille luodaan uusi ympäristövastuullisia arjen tekoja tuottava toimintakulttuuri
  • kaupungin ympäristöstrategioita ja tavoitteita juurrutetaan käytännön toimenpiteiksi

Ekotukihenkilö opastaa ja innostaa

Ekotukihenkilön rooli räätälöityy työyhteisön ja tekijän mukaan. Tärkeintä on kannustaa ja opastaa muita ympäristön kannalta järkevämpiin toimintatapoihin. 

Ympäristön huomioon ottava toiminta näkyy työpaikalla esimerkiksi energiansäästönä, kestävinä hankintoina ja liikkumisvalintoina sekä jätteen määrän vähenemisenä.

Ympäristökeskus kehittää ja koordinoi

Ekotukihenkilöiden työtä tuetaan erilaisilla koulutuksilla, verkostotapaamisilla ja materiaaleilla. Ekotukitoimintaa toteutetaan Suomessa useassa kunnassa ja julkisessa organisaatiossa. Toimintaa ja sen kehittämistä koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus.JAA
04.05.2017 16:06