Suoraan sisältöön

Ympäristötietoisuus ja -kasvatus

Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden huomioimista päätöksiä ja valintoja tehtäessä.

Ympäristökasvatuksella tuetaan yksilöitä ja yhteisöjä, jotta arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi ja ympäristötietoisuus vahvistuu.

Ympäristökasvatuksen palveluita on kaiken ikäisille. Kokemukset, elämykset ja oma toiminta ovat tiedon ohella tärkeitä.

Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ympäristötietoisuuden edistäjinä

Kasvatusorganisaatiot ovat hyvin tärkeässä roolissa ympäristötietoisuuden edistämisessä.

Ympäristökasvatustyöhön voi saada tukea ja innostusta luontokouluista ja -keskuksista, täydennyskursseilta, Itämerihaastekoulujen verkostosta ja Vihreä Lippu -ohjelmasta.

Lisätietoja

Helsingin ympäristöpalvelut   
tiimipäällikkö
Kaisa Pajanen
puh. 09 310 31521
etunimi.sukunimi@hel.fi


 06.12.2019 06:25