Suoraan sisältöön

Valintakriteerit

Helsingin Ympäristöpalkinto 2020 -kilpailun teemana on taloyhtiöiden teot energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Aikajänne

Remontti on toteutettu 2010-luvulla.

Pisteytys

1. Vaikutus energiankulutukseen (kaukolämpö + kiinteistösähkö, mitattu kulutus)

 • energiankulutus vähentynyt yli 50 % 7 p.
 • energiankulutus vähentynyt 40-50 % 5 p.
 • energiankulutus vähentynyt 30-40 % 3 p.
 • energiankulutus vähentynyt vähintään 20-30 % 1 p.
 • energiankulutus vähentynyt vähintään 10-20 % 0,5 p.
 • 2 lisäpistettä, jos remontti toteutettu alueella, jossa maalämpö ei ole ollut mahdollista ja energiankulutus vähentynyt vähintään 30 %. 

2. Rahoitusmalli (monistettavuus)

 • taloyhtiö on rahoittanut ainakin osan remontista täydennysrakentamisella 3 p.
 • taloyhtiö on hyödyntänyt innovatiivista rahoitusratkaisua (esim. Esco-rahoitus) 2 p.
 • taloyhtiö on rahoittanut remontin itse 1 p.
 • taloyhtiö on saanut julkista tukea 0,5 p. 

3. Lisäpisteet

 • taloyhtiö on ottanut käyttöön vähintään kolme ostoenergiankulutusta vähentävää ratkaisua 0,5 p.
 • taloyhtiölle on laadittu PTS vähintään 10 vuodelle 0,5 p.
 • taloyhtiö on laatinut taloyhtiöstrategian 0,5 p.
 • taloyhtiön asukastyytyväisyys on parantunut 0,5 p. (todettu esim. asukaskyselyllä)
 • remontin yhteydessä on parannettu taloyhtiön ilmanvaihtoa 0,5 p.
 • taloyhtiö on esitellyt ratkaisua rajatulle yleisölle (useamman taloyhtiön illat, kaupunginosalehti, julkisen tahon järjestämät työpajat jne.) 0,5 p.
 • taloyhtiö on esitellyt ratkaisua julkisesti mediassa 0,5 p.
 • taloyhtiö on osallistunut sähkön kulutusjoustoon 0,5 p


11.03.2020 13:32