Suoraan sisältöön

Ympäristöpolitiikka

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin ympäristöpolitiikan kokouksessaan 26.9.2012. Ympäristöpolitiikkaa päivitetään parhaillaan, koska keskipitkän aikavälin tavoitevuosi on tullut vastaan, kaupunkistrategia on tiukentanut mm. hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2035 ja lainsäädäntö on kiristynyt mm. ilmansuojelutavoitteiden osalta. Lisäksi päivityksessä on tarkoitus huomioida koko konsernin toiminta kattavammin.

Ympäristöpolitiikan tavoitteet on asetettu sekä pitkällä aikavälillä vuoteen 2050 että keskipitkällä aikavälillä noin vuoteen 2020 asti. Tavoitteita on asetettu kahdeksassa aihepiirissä, jotka ovat:

  • ilmastonsuojelu
  • ilmansuojelu
  • meluntorjunta
  • vesiensuojelu
  • luonnon ja maaperän suojelu
  • hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus
  • ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus
  • ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet

Ympäristöpolitiikka on osa kaupungin ympäristöjohtamisen kokonaisuutta ja se täydentää kaupunkistrategian ympäristölinjauksia. 

Ympäristöpolitiikan toteuttamisen keskeisimmät välineet ovat ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmat (esim. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, ilmansuojeluohjelma, meluntorjunnan toimintasuunnitelma) sekä toimialojen ja liikelaitosten ympäristöjärjestelmät ja -ohjelmat.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/ymparistopolitiikka.29.06.2020 14:35