Suoraan sisältöön

Ympäristötilasto

kuva: ympäristötilastobanneri

Helsingin ympäristötilastossa laajat tilastotiedot ympäristöstä

Helsingin kattavat ympäristötilastot löytyvät kaikille avoimesta sähköisestä www-tietokannasta. Ympäristötilastosta löytyy satoja taulukoita, kuvioita ja karttoja. Ympäristötilaston tiedot kuvaavat ympäristön tilaa ja sen kuormitusta.  

Ympäristötilastosta löytyvät tiedot niin ilmastosta, liikenteestä, vesistöstä, ilmanlaadusta, luonnosta, jätteistä kuin ympäristövastuullisuudestakin. Se sisältää muun muassa keskeiset kestävän kehityksen onnistumista kuvaavat muuttujat.

Tiedot on kerätty pääosin Helsingin kaupungin omista hallintokunnista, mutta osin myös muista organisaatioista ja kaupungeista. Tiedot painottuvat Helsinkiin, mutta tilastot sisältävät tietoja myös muualta pääkaupunkiseudulta, Suomesta ja maailmalta.

Ympäristötilaston tietoja hyödynnetään moniin eri tarkoituksiin, kuten kaupungin ympäristöraportoinnin tueksi sekä Ympäristön tila -katsausten pohjaksi.

Ympäristötilaston aineistoja täydennetään ja päivitetään vuosittain. Keskeiset ympäristötilastot ovat saatavissa myös englanniksi ja ruotsiksi.

Pääkaupunkiseudun ympäristön tila ja kuormitus helposti selville

Ympäristötilaston tueksi on rakennettu myös pääkaupunkiseudun ympäristötieto -sivusto, joka kokoaa yhteen Helsingin, Espoon ja Vantaan keskeisimmät ympäristötiedot helposti lähestyttävässä muodossa. Sivustolla esitellään keskeiset ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat tiedot valmiiden kuvioiden ja sanallisten kuvausten avulla. Kuvauksissa käsitellään Helsingin, Espoon ja Vantaan tietoja. Sivustolla esitetyt tiedot perustuvat Helsingin ympäristötilaston tietoihin.

Julkaisuja:06.12.2019 06:23