Suoraan sisältöön

Ympäristöraportointi

Helsingin kaupunki julkaisee vuosittain ympäristöraportin. Ympäristöraportissa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutuminen ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön.

Ympäristöraporttia täydentävät seuraavat kaksi kaupunkikonsernin ympäristöjohtamisen tilannetta kuvaavaa dokumenttia.

Helsingin kaupunki on avannut kaupungin ympäristöraportin datan avoimeksi vuodesta 2014 lähtien. Avattavat tiedot sisältävät toimialoilta ja liikelaitoksista kerätyt sanalliset tiedot sekä ympäristötilipitoon kuuluvat talousluvut. Jatkossa vuosittain kerättävät tiedot avataan aina seuraavan vuoden kesäkuussa. Tiedot löytyvät osoitteista https://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-ymparistoraportti ja https://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-ymparistotilinpito.

Vehreä polku Vallisaaressa

Kuutoskaupunkien yhteistyö 

Ympäristöraportointia ja ympäristöindikaattoreita kehitetään myös Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu) yhteistyönä. Kuutoskaupungit ovat lisäksi tehneet yhteisiä indikaattori- ja ympäristöasennevertailuja kaupunkien kesken.Tämän sivun lyhytosoite on
hel.fi/ymparistoraportti.24.08.2021 09:43