Suoraan sisältöön

Toimialojen ja liikelaitosten ympäristöjohtaminen

Helsingin kaupungin tavoitteena on ympäristöasioiden hallinnan sisällyttäminen osaksi koko kaupunginhallinnon johtamista. Kaupunki on toteuttanut tätä tavoitetta monin eri keinoin, joista keskeiset on kuvattu kuviossa alla.

kaavio: Helsingin ympäristöjohtaminen

Kuva suurenee klikkaamalla.


Kaupungin ympäristöpolitiikka edellyttää, että

  • liikelaitoksilla on käytössä todennettu ympäristöjärjestelmä
  • virastot ja tytäryhteisöt sisällyttävät ympäristöjohtamisen toimintaansa noudattaen kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteita
  • ympäristöjohtaminen otetaan osaksi virastojen ja liikelaitosten tulospalkkiojärjestelmää ja muita palkitsemisen muotoja. 

Ympäristöasioita ohjaa koko kaupungin tasolla kaupunginvaltuuston päättämä kaupunkistrategia, kaupungin ympäristöpolitiikka sekä kaupunginhallituksen hyväksymät suunnittelun yhteiset lähtökohdat ja talousarvio-ohjeet. Kaupunki on laatinut viime vuosina myös useita ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka toimivat osaltaan kaupungin ympäristöjohtamisen toteuttajina.

Merkittävä osa talousarvioprosessia on toiminnallisten tavoitteiden asettaminen. Helsingin kaupunginhallitus velvoittaa talousarvio-ohjeissaan toimialoja ja liikelaitoksia asettamaan myös toiminnallisia ympäristötavoitteita. Talousarvioon asetetut ympäristötavoitteet ovatkin strategioiden ja ohjelmien ohella Helsingin ympäristöjohtamisen keskeisimpiä välineitä, jotka konkretisoivat koko kaupungin toimintaperiaatteet toimialojen ja liikelaitosten käytännöiksi.

Toimialojen ja liikelaitosten välillä on eroja sen suhteen, miten laajalti ympäristöjohtaminen on sisällytetty toiminnan ohjaukseen. 

Ekokompassi toimialojen, liikelaitosten, tytäryhteisöjen sekä pk-yritysten apuna

Kaupungin toimialat ja liikelaitokset ovat kehittäneet ympäristöjärjestelmiään jo useiden vuosien ajan ja erityisesti kevennetty ympäristöjärjestelmä Ekokompassi on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi.

Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen. Ekokompassi on osa pohjoismaista ympäristöverkostoa sekä vapaaehtoista yhteistyötä kaupungin kanssa. Ekokompassin avulla pystytään kokonaisvaltaisesti parantamaan ympäristöasioiden hallintaa ja ekotehokkuutta.

Ekokompassin rakentamisessa edetään määrätietoisesti lähtötason kartoittamisesta ja ympäristövaikutusten arvioimisesta ympäristöohjelman laatimiseen. Prosessin myötä koko toiminta tulee katsastetuksi ympäristön ja prosessien optimoinnin näkökulmasta. Ympäristötyö myös auditoidaan puolueettoman sertifiointilaitoksen toimesta. Pormestarin allekirjoittama Ekokompassi-todistus on voimassa kolme vuotta.06.07.2021 11:55