Kaupungin ympäristöpolitiikka ja -raportointi

Helsingin kaupungin ympäristötyötä ohjaavat kaupungin strategiaohjelma sekä ympäristöpolitiikka, joka täydentää strategiaohjelman ympäristölinjauksia.

Ympäristöpolitiikan toteuttamisen keskeisimmät välineet ovat ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmat (esim. ilmansuojeluohjelma, meluntorjunnan toimintasuunnitelma) sekä hallintokuntien ympäristöjärjestelmät ja -ohjelmat.

Ympäristöpolitiikan toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain kaupungin ympäristöraportissa. Ympäristöraportissa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutuminen ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön.JAA
13.06.2017 14:56