Suoraan sisältöön

Kaupungin ympäristöpolitiikka ja -raportointi

Helsingin kaupungin ympäristötyötä ohjaavat kaupunkistrategia ja ympäristöpolitiikka, joka täydentää kaupunkistrategian ympäristölinjauksia. 

Ympäristöpolitiikkaa toteutetaan ympäristönsuojelun osa-alueohjelmien (mm. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Helen Oy:n kehitysohjelma, ilmansuojelusuunnitelma, meluntorjunnan toimintasuunnitelma, Itämeri-toimenpideohjelma ja luonnonsuojeluohjelma) sekä toimialojen ja liikelaitosten ympäristöjärjestelmien ja –ohjelmien kautta. 

Ympäristöpolitiikan toteutumisesta raportoidaan vuosittain kaupungin ympäristöraportissa, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutuminen ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön.30.09.2021 10:22