Suoraan sisältöön

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn sääntely muuttuu

Helsingissä asuu keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolella noin 500–600 ihmistä. Heitä koskeva kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn lainsäädäntö on muuttunut. Hajajätevesisääntelyn muutos astui voimaan 3.4.2017.

Muutoksella ei ole vaikutusta uudisrakennuksiin. Niillä on edelleen oltava lain puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesienkäsittelyjärjestelmä.

Lievennyksiä ennen vuotta 2004 rakennetuille kiinteistöille

Merkittäviä lievennyksiä tuli ennen vuotta 2004 rakennetuille kiinteistöille. Laissa asetettu määräaika kunnostaa jätevesijärjestelmä 31.10.2019 mennessä jäi voimaan ainoastaan vesistön tai meren läheisyydessä tai pohjavesialueella sijaitseville kiinteistöille.

Perustason puhdistusvaatimuksen täyttäminen koskee siis uudistuksen jälkeen vain enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä sijaitsevilla sekä vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella olevia kiinteistöjä. Muilla alueilla tulee kiinteistöjen jätevesijärjestelmä kunnostaa vasta tiettyjen isojen remonttien yhteydessä.

Uusien hajajätevesisäännösten myötä siis kolme neljäsosaa kiinteistöistä vapautuu määräaikaan sidotusta kunnostusvelvoitteesta.

Kaikilta kiinteistöiltä ei vaadita toimia

Mitään uusimistoimia ei vaadita niillä kiinteistöillä, joilla on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi), jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa. Kunnostusta ei myöskään tarvita, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Ikävapautus, joka säädettiin edellisessä lainmuutoksessa, on edelleen voimassa. Näin ollen järjestelmää ei tarvitse uusia, jos kyse on 9.3.2011 olemassa olleesta käyttökuntoisesta jätevesijärjestelmästä ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä täyttäneet 68 vuotta.

Kunta voi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja niiden niin välttämättä edellyttäessä, antaa ankarampia jätevesien puhdistusmääräyksiä. Helsingissä ympäristönsuojelumääräyksissä ei kuitenkaan ole säädetty tällaisia tiukennettuja määräyksiä.

Asetuksessa täsmennyksiä talousjätevesijärjestelmien käytön ja ylläpidon apuvälineisiin

Lakimuutoksen kanssa samaan aikaan voimaan astuva asetus sisältää täsmennyksiä talousjätevesijärjestelmien käytön ja ylläpidon apuvälineisiin eli suunnitteluun ja suunnitelmaan, selvitykseen sekä käyttö- ja huolto-ohjeisiin.

Ajantasaisista, puolueetonta ja luotettavaa tietoa jätevesien käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä sekä niillä saavutettavista tuloksista on yhä saatavissa kattavasti suunnittelun ja toteuttamisen tueksi Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

 06.12.2019 06:16