Suoraan sisältöön

Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 on valmistunut.

Toimintasuunnitelmassa on toimenpiteitä erityisesti liikennemelun vähentämiseksi ja pitkän aikavälin tavoitteet meluntorjunnalle. Suunnitelman taustalla on vuonna 2017 valmistunut EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen Helsingin meluselvitys.

Toimenpiteet (yhteensä 53 kpl) jakautuvat kolmeen teemakokonaisuuteen: suunnitteluun ja ohjaukseen, melulähteeseen vaikuttamiseen sekä rakenteelliseen meluntorjuntaan.

Melun aiheuttamien ongelmien torjunnassa ennaltaehkäisy on ensisijainen keino. Siinä maankäytön ja liikenteen suunnittelu ovat avainasemassa. Lisäksi tarvitaan melutasojen alentamiseen liittyviä toimia, kuten melua vaimentavia katupäällysteitä, nopeusrajoitusten alentamista ja nastarenkaiden käytön vähentämistä.

Kiinteistökohtaiset ratkaisut ovat tärkeitä etenkin vilkasliikenteisten väylien varsilla. Meluesteitä tarvitaan meluisimmissa kohteissa, joissa muut toimet eivät tehoa riittävästi.

Asukkaat mukana suunnittelussa

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa valmisteltiin vuorovaikutteisesti kaupunkilaisten kanssa. Teemaa esiteltiin tapahtumissa, uutiskirjeessä ja työpajoissa.

Valmistelun aikana toteutettiin kaksi kyselyä kaupungin ääniympäristöstä ja meluntorjunnasta.

Vastaajien mukaan tehokkaimmin meluhaittoja vähennetään maankäytön ja liikenteen suunnittelulla. Seuraavaksi tärkeimmiksi toimiksi nähtiin hiljaisten alueiden virkistyskäytön edistäminen sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Näitä teemoja korostettiin suunnitelman sisällössä. Lisäksi siihen sisällytettiin asukkailta esiin nousseet rakentamisen ja jakeluliikenteen meluhaittojen vähentäminen.

Valmisteluun osallistuneita asukkaita huolestutti kaupungin tiivistyminen ja kasvu ja niistä mahdollisesti aiheutuvat meluhaitat. Tiivistymisen pelätään hävittävän kaupungin rauhallisia viheralueita. Suuri osa valmisteluun osallistuneista kaupunkilaisista painotti liikkumisen päästöjen vähentämistä.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman vuorovaikutusraportissa kerrotaan tarkemmin osallistumismenettelyistä ja saaduista palautteista sekä niiden huomioimisesta. Raportissa on kuvattu myös yhteenveto suunnitelmasta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä vastineineen.

Kaupungin meluntorjunnan edistymisestä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan uutiskirjeellä. Liity sähköpostilistalle tästä.  
JAA
05.09.2019 13:34

Meluntorjunta Helsingissä

Uutta asutusta tai muita herkkiä toimintoja ei sijoiteta melualueille ilman riittävää meluntorjuntaa

Lue lisää