Suoraan sisältöön

Ilmastonsuojelu

Helsinki tavoittelee hiilineutraalisuutta 2035


Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia Helsingin luontoon, rakennettuun ympäristöön ja talouteen. Ilmastonmuutosta tulee hillitä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja muutokseen sopeutua.

Helsinki kuuluu kansainväliseen Carbon Neutral Cities Alliance -verkostoon (CNCA), jonka kaikki jäsenkaupungit tavoittelevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80‒100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin. Verkostoon kuuluvat kaupungit suhtautuvat ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja voivat innovaatioillaan ja esimerkillään vaikuttaa omaa osuuttaan merkittävämmällä tavalla ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Helsingin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja 30 % vuoteen 2020 ja 60 % vuoteen 2030 mennessä sekä olla hiilineutraali vuonna 2035.  Kaupungin ilmastotyöstä on kerrottu tarkemmin Stadin ilmasto -sivustolla.

Hiilineutraalisuustavoite on asetettu Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021.

Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiatulevaisuus.  

Tulevaisuudessa tuotetaan merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa. Talvisin tarvitaan vielä toistaiseksi polttamalla tuotettua lämpöä. Jatkossakin energiaa tuotetaan kaupungissa, lähellä asiakkaita. 

Pitkällä aikavälillä Helenin tavoitteena on kokonaan ilmastoneutraali energiantuotanto. Tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on:

  • Vähentää päästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
  • Kasvattaa uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin.
  • Puolittaa kivihiilen käyttö.

Yleiskaava

Yleiskaavoituksella vaikutetaan tulevaisuuden asumiseen ja liikkumiseen.

Helsinki sopeutuu ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee. Yhdyskuntien tulee varautua niihin muuttuvan ilmaston aiheuttamiin yhteiskunnallisiin, terveydellisiin ja ympäristöllisiin seurauksiin, joita ei voida enää välttää. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kaupungeilla on erityinen rooli, sillä suuri osa keinoista on kaupunkien toimivallassa. Lue lisää Helsingin kaupungin sopeutumiskeinoista julkaisusta ”Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa.” 

Kaupunginvaltuuston strategioiden mukaan Helsingin kaupunki sopeutuu ilmastonmuutokseen ja sopeutuminen integroidaan kaikkien hallintokuntien toimintaan riskien minimoimiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja varautumiskeinoista viestitään kuntalaisille ja yrityksille.

Tulviin ja sään ääri-ilmiöihin varaudutaan

Kaupungin tavoitteena on parantaa tulva- ja hulevesien sekä lumen hallintaa sekä sään ääri-ilmiöihin varautumista. Helsingin kaupungin hulevesistrategian toimenpideohjelman kautta pyritään mm. hulevesien aiheuttamien tulvimishaittojen ehkäisyyn ja poistamiseen. 

Helsingin tulvastrategiassa esitetään keinoja tulvien aiheuttamien vahinkojen vähentämiseen ja estämiseen. Asukkaille suunnattu Helsingin kaupungin tulvaohje neuvoo, kuinka asukkaat voivat varautua tulviin. 

Ilmastonkestävä kaupunki

Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun (ILKKA) -hankkeessa luotiin työkaluja kaupunkisuunnittelijoille ilmastonmuutoksen huomioon ottamiseksi. Huomioimalla ilmastonkestävyys jo kaupunkien suunnitteluvaiheessa voidaan vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia kustannuksia tulevaisuudessa. JAA
01.07.2019 13:50