Suoraan sisältöön

Toimintaohjeita

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) sivuilta saat tietoa ilmansaasteista ja niiden terveysvaikutuksista sekä toimintaohjeita tilanteisiin, jolloin ilmanlaatu on huono tai erittäin huono. Tällöin ilmansaasteiden aiheuttamat terveyshaitat ovat mahdollisia herkillä yksilöillä ja ryhmillä.

Ilmanlaatusivusto (HSY)06.12.2019 06:15