Suoraan sisältöön

Ilmansuojelu

ilmansuojeluesite
Klikkaamalla ylläolevaa kuvaketta pääset tutustumaan ilmansuojeluesitteeseen (pdf)

Helsingin uusi ilmansuojelusuunnitelma voimaan vuoden 2017 alusta

Helsingin ilmanlaatu on yleisesti ottaen hyvä. EU:n asettamat terveysperusteiset ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät kuitenkin kantakaupungin vilkasliikenteisissä katukuiluissa, mikä johtuu liikenteen päästöistä ja dieselautojen osuuden kasvusta.

Ilmansaasteet ovat terveydelle haitallisia. Erityisen herkkiä ilmansaasteiden terveysvaikutuksille ovat lapset, kaikenikäiset astmaatikot ja ikääntyneet sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumatautia sairastavat.

Ylittymisen johdosta kaupungille on laadittu uusi ilmansuojelusuunnitelma, joka tuli voimaan vuoden 2017 alusta alkaen. Uusi ilmansuojelusuunnitelma kattaa vuodet 2017–2024. Suunnitelman laadinnassa osallistettiin asukkaita ja sidosryhmiä.

Lainsäädännön vaatimusten mukaisesti suunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä liikenteestä aiheutuvan typpidioksidin pitoisuuksien alentamiseksi katukuiluissa, joissa raja-arvo ylittyy. Suunnitelmaan on otettu liikenteen lisäksi teemoiksi Helsingin ilmanlaatuun muut merkittävästi vaikuttavat asiat: katupöly ja pienpoltto.

Ilmansuojeluesite esittelee Helsingin ilmanlaatuongelmaa ja ratkaisukeinoja

Ilmansuojeluesitteessä kuvataan ilmansaasteiden lähteitä sekä niiden terveysvaikutuksia. Esitteessä kerrotaan mitä kaupunki on sitoutunut tekemään ja mitä asukkaat voivat tehdä ilmanlaadun parantamiseksi.

Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten raja-arvot eivät ole ylittyneet Helsingissä viime vuosina, mutta ylitysriski on edelleen olemassa etenkin vilkasliikenteisissä katukuiluissa ja katupöly heikentää yleisesti ilmanlaatua etenkin keväisin. 

Puun pienpoltto heikentää myös ilmanlaatua tiiviillä pientaloalueilla, joilla ylittyy HSY:n mittausten mukaan ajoittain EU:n asettama syöpävaarallisen bentso(a)pyreenin tavoitearvo.

Pienhiukkaspitoisuudet voivat puunpolton päästöjen takia olla tiiviillä pientaloalueilla yhtä korkeita tai jopa korkeampia kuin kantakaupungin vilkkaissa liikenneympäristöissä.

Asiakirjat

 Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/ilmansuojelu.21.05.2021 12:52

Ilmansuojeluohjelman 2008 - 2016 toteutumisen seurantaraportit

Ilmansuojeluohjelman toteutumista seurataan vuosittain.

Nastat vai kitkat?

Helsingin kaupunki selvittää nastarenkaiden käytön rajoittamisperiaatteita.