Ympäristönsuojelun ohjelmat

Helsingin kaupungilla ei ole enää koko kaupungin kattavaa ympäristöohjelmaa, mutta ympäristöjohtamisen kehittämisessä painopiste on ollut ympäristönsuojelun osa-alueohjelmissa ja hallintokuntien ympäristöohjelmissa ja -järjestelmissä. 

Kaupunki onkin laatinut viime vuosina useita ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka osaltaan toteuttavat kaupungin ympäristöjohtamista. Tällaisia ovat muun muassa Helsingin Energian kehitysohjelma, ilmansuojelun toimintaohjelma, meluntorjunnan toimintasuunnitelma ja Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma sekä Helsingin energiapoliittisia linjauksia koskeva selonteko.JAA
24.05.2017 15:23