Ympäristönsuojelun ohjelmat

Helsingin kaupungilla ei ole enää koko kaupungin kattavaa ympäristöohjelmaa, mutta ympäristöjohtamisen kehittämisessä painopiste on ollut ympäristönsuojelun osa-alueohjelmissa ja hallintokuntien ympäristöohjelmissa ja -järjestelmissä. 

Kaupunki onkin laatinut viime vuosina useita ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka osaltaan toteuttavat kaupungin ympäristöjohtamista. Tällaisia ovat muun muassa:

  • Helsingin Energian kehitysohjelma
  • Ilmansuojelun toimintaohjelma
  • Meluntorjunnan toimintasuunnitelma
  • Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma sekä
  • Helsingin energiapoliittisia linjauksia koskeva selonteko.


JAA
04.01.2018 14:04