Suoraan sisältöön

Ympäristövalvonta, luvat ja ohjeet

Monet yritykset kuuluvat ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja elintarvikesäädösten mukaan ennakkovalvonnan piiriin. Tällöin on toiminalle haettava lupaa tai siitä on tehtävä ilmoitus viranomaiselle.

Jos toiminta on lupavelvollista, ei toimintaa saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa.

Lupien ja ilmoitusten käsittely on maksullista. Maksujen suuruus määräytyy ympäristölautakunnan päättämien taksojen mukaan.

Rakennusvalvonta valvoo tonttien ja rakennuksien kuntoa omien havaintojen ja kirjallisten ilmitulojen perusteella.

Maksut (pdf)JAA
06.12.2019 06:12