Suoraan sisältöön

Ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät

Helsingin ilmanlaatu on Euroopan suuriin kaupunkeihin verrattuna yleensä hyvä, mutta ajoittain ilmansaastepitoisuudet nousevat haitallisen suuriksi. Kaupungin ilmanlaatua heikentää yleisimmin autoliikenne, jonka päästöt purkautuvat katutasolle suoraan hengitysilmaan.

Liikenteellä on suurin vaikutus Helsingin ilmanlaatuun

Liikenteen pakokaasupäästöistä terveydelle haitallisimpia ovat pienhiukkaset ja typpidioksidi. Keväällä ilmanlaatua heikentää erityisesti katupöly, jota liikenne nostaa ilmaan tienpintojen kuivuttua. Etenkin tyyninä talvipäivinä pakokaasupäästöjen laimeneminen on heikkoa ja ilmanlaatua voi heikentyä huomattavasti vilkasliikenteisissä ympäristöissä.

Ilmanlaadun kannalta ongelmallisimpia paikkoja Helsingissä ovat vilkkaiden väylien varret sekä kantakaupungissa vilkasliikenteiset korkeiden rakennusten reunustamat katukuilut. Näissä ympäristöissä typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ylittävät ajoittain EU:n asettamat raja-arvot. 

Herkät väestöryhmät, kuten astmaatikot, ikääntyneet sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat sekä lapset, voivat saada oireita ilmanlaadun heikentyessä. Oireita voi lieventää siirtymällä sisätiloihin ja välttämällä erityisesti voimakasta rasitusta ulkona ilmanlaadun ollessa heikentynyt.

Keväällä ja kesällä aurinkoinen sää suosii otsonin muodostumista, jolloin otsonia kaukokulkeutuu seudulle korkeahkoina pitoisuuksina. Myös maan rajojen ulkopuolelta kantautuvat maastopalo- ja kulotussavut voivat heikentää ilmanlaatua ajoittain keväällä ja kesällä. Tuulinen ja sateinen sää puhdistaa ilmaa, minkä vuoksi ilma on usein puhtainta syksyisin.

Puun poltto heikentää ajoittain ilmanlaatua pientaloalueilla

Ajoittain puun pienpolton savut aiheuttavat lähialueella korkeita hiukkaspitoisuuksia, kun sää on kylmä ja tyyni. Vaikutus voi olla huomattava etenkin tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Ympäristömääräysten mukaisesti tulisijassa saa polttaa vain kuivaa puhdasta puuta. Risujen ja jätteen polttaminen kiinteistöillä on kielletty.

Puhdas puunpoltto ei aiheuta savuhaittoja naapurustolle

Jokainen voi vaikuttaa oman tulisijansa päästöihin huomattavasti. Oikein varastoitu kuiva puu ja hyvä polttotekniikka vähentävät oleellisesti puunpoltosta aiheutuvia päästöjä. Nuohoojat jakavat pääkaupunkiseudun pientaloihin HSY:n julkaisemaa puunpoltto-opasta ja opastavat tulisijan käytössä. 24.08.2020 16:55