Suoraan sisältöön

Hiljaiset alueet

Miellyttävä ääniympäristö ja hiljaisuus edistävät monin tavoin ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Meluhaittojen vähentämisen ohella hiljaisten alueiden säilyminen ja miellyttävien ääniympäristöjen kehittäminen ovat tärkeitä tavoitteita maankäytön suunnittelussa.

Helsingistä on löydettävissä monia melko hiljaisia, äänimaisemaltaan rauhallisia alueita. Alueen hiljaisuutta voidaan arvioida mm. siellä esiintyvän äänitason tai ihmisten kokemusten perusteella.

Helsingin kaupunkimaiset hiljaiset alueet on määritelty asukkailta kerätyn kokemuksellisen tiedon pohjalta. Tarkastelua täydentävät tiedot liikenteen aiheuttamasta melusta ja muista melulähteistä sekä kunkin määritellyn hiljaisen alueen laadullisesta arvioinnista.

Avaa kartta pdf-versiona


Hiljaisiksi koetut alueet Helsingissä

Hiljaisiksi koetut alueet Helsingissä korostettu sinisellä.06.12.2019 06:25