Suoraan sisältöön

Ilmanlaatu ja melu

Liikenne aiheuttaa melua ja heikentää ilmanlaatua

Liikenne on merkittävä ilman epäpuhtauksien ja ympäristömelun päästölähde pääkaupunkiseudulla. Päästöt ovat myös yleensä suurimmillaan siellä, missä ihmisiä liikkuu paljon, kuten ruuhka-aikaan keskusta-alueilla. Sekä melu että ilman epäpuhtaudet heikentävät elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä aiheuttavat myös terveyshaittoja.

Tavoitteena parantaa ilmanlaatua

Ilmanlaadun parantamiseksi on Helsingille laadittu ilmansuojelusuunnitelma. Uusin suunnitelma kattaa vuodet 2017–2024. Lisätietoa suunnitelmasta ja sen valmistelusta löytyy Ilmansuojelu-sivulta.

Pääkaupunkiseudulle on lisäksi laadittu yhteinen ilmanlaadun varautumissuunnitelma. Mikäli ilmanlaatu heikkenee äkillisesti, kunnat vastaavat toimenpiteistä asukkaiden suojelemiseksi ilmanlaadun varautumissuunnitelmassa sovituin keinoin. Ilmanlaatua seuraavat ja siitä tiedottavat kunnat. Pääkaupunkiseudulla ilmanlaatua seuraa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.

Ilmanlaatusivusto (HSY) 

Meluntorjuntasuunnitelmalla vähennetään meluhaittoja

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden avulla pienennetään liikenteen melusta aiheutuvia haittoja melupäästöjä vähentämällä, estämällä melun leviämistä ja suojaamalla melulle herkkiä kohteita.12.10.2020 14:02