Suoraan sisältöön

Laajasalon Stansvikinkallion asuinkerrostalotontin (AK) 49339/1 hintakilpailu

Kilpailu on päättynyt.

Helsingin kaupunki järjestää avoimen hintakilpailun Laajasalon Stansvikinkallion asuinkerrostalotontista (AK) 49339/1. Hintakilpailu toteutetaan ns. kynnysarvomenettelyllä. Tontille 49339/1 tulee toteuttaa vapaarahoitteisia sääntelemättömiä omistus- ja/tai vuokra-asuntoja. Tontti luovutetaan pitkäaikaisesti vuokraamalla.

Hintakilpailun kohteena oleva asuinkerrostalotontti (AK) 49339/1 sijaitsee Stanvikinkallion pohjoisosassa. Korttelissa 49339 on yhteensä kolme asuinkerrostalotonttia (49339/1-3) sekä korttelin keskelle sijoittuva yhteiskäyttöiseksi piha-alueeksi merkitty alue (AK ah-pih, asumista palveleva yhteiskäyttöinen piha-alue), jonne on tarkoitus sijoittaa asuinkerrostalotonttien piha-alueet. Kortteli 49339 rajautuu pohjoisessa Koirasaarentiehen ja etelässä rakentuvaan Stansvikinkallionkatuun. Hintakilpailun voittaja on muun ohella velvollinen järjestämään yhteistyössä korttelin muiden asuntotonttien varauksensaajien kanssa korttelista Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun. Kilpailun järjestämisellä pyritään varmistamaan korttelin 49339 asuntotonttien suunnitteluratkaisujen korkeatasoinen kaupunkikuvallinen ilme ja toiminnallinen laatu.

Hintakilpailun kohteena oleva tontti (AK) 49339/1 luovutetaan edellä mainitusti pitkäaikaisesti vuokraamalla ja hintakilpailu toteutetaan ns. kynnysarvomenettelyllä. Kilpailun ratkaisuperusteena on siten tarjouspyynnössä määritetyn maanvuokran lisäksi kertasuorituksena maksettava maanvuokran lisäosuus ja hintakilpailun voittajaksi esitetään tarjoajaa, joka tarjoaa tarjouksessaan korkeimman maanvuokran lisäosuuden.  

Voittajaksi esitettävällä tarjoajalla on oltava käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus ja taloudelliset sekä muut rakentamisen edellytykset hankekokonaisuuden toteuttamiseksi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnöstä ja muista kilpailuasiakirjoista sivun alavalikosta.                 


Tarjousten jättämiselle varattu määräaika päättyy tiistaina 21.12.2021 kello 12.

Suljetut kuoret tulee varustaa merkinnällä ”Kruunuvuorenrannan Stansvikinkallion hintakilpailu”.

Postiosoite:
Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu (infopiste)
PL 58213, 00099 Helsingin kaupunki 

Käyntiosoite:
Työpajankatu 8, 1.krs. 00580 Helsinki

Kysymykset ja vastaukset 26.11.2021


KILPAILUASIAKIRJAT

 1. Tarjouspyyntö
 2. Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksen nro 12410 kaavakartasta
 3. Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12410 määräyksineen
 4. Geotekninen rakennettavuusselvitys, päiv. 8.4.2021
 5. Suunnittelu- ja toteutussopimusmalli (jäteyhtiö)
 6. Merkintäsopimusmalli (jäteyhtiö)
 7. Käyttösopimusmalli (jäteyhtiö)
 8. Lajitteluhuoneiden suunnitteluohje, päiv. 14.7.2020 (jäteyhtiö)
 9. Merkintä- ja käyttösopimusmalli (palveluyhtiö)
 10. Rakentamislogistiikan toimintaohje rakennuttajalle ja urakoitsijalle
 11. Työmaa-aitoja graafinen ohjeisto
 12. Tarjouslomake
09.06.2022 16:22