Suoraan sisältöön

Länsisataman Jätkäsaaren Saukonkadun AK-tontteja 20062/2-4 koskeva hintakilpailu


Kilpailu on päättynyt.


Helsingin kaupunki järjestää avoimen hintakilpailun Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotonteista (AK) 20062/2-4. AK-tonteille 20062/2 ja 4 on toteutettava vapaarahoitteisia sääntelemättömiä omistusasuntoja ja AK-tontille 20062/3 rakennuttajan valinnan mukaan joko vapaarahoitteisia sääntelemättömiä omistusasuntoja tai vapaarahoitteisia sääntelemättömiä vuokra-asuntoja.

Hintakilpailun kohteena olevien korttelin 20062 tonttien yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on 18 300 k-m2. Tontit sijaitsevat Saukonlaiturin äärellä merenrannassa suunnitellun Jätkäsaaren keskuskorttelin länsipuolella kaupunkitilassa, jossa tuleva Karibianaukio luo väljyyttä ja viihtyisyyttä asukkaille. Kortteliin edellytetään toteutettavaksi korkealaatuinen suunnittelukokonaisuus, ja tämän vuoksi hintakilpailun voittaja on muun ohella velvollinen järjestämään AK-tontista 20062/4 (8 950 k-m2) Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun.

Hintakilpailussa kilpaillaan myytäville AK-tonteille 20062/2 ja 4 rakennettavien asuntojen ym. tilojen velattomasta kokonaismyyntihinnasta kaupungille tonttien kauppahintana suoritettavan prosenttiosuuden suuruudella. Lisäksi hintakilpailun voittaja sitoutuu toteuttamaan AK-tontin 20062/3 valintansa mukaan joko vapaarahoitteisena sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona, jolloin po. tontin kauppahinta määräytyy prosenttiperusteisesti rakennuttajan tarjouksen ja tarjouspyynnön mukaisesti tai vaihtoehtoisesti vapaarahoitteisena vuokra-asuntohankkeena, jolloin tontin kauppahinta määräytyy kiinteän asuinrakennusoikeuden yksikköhinnan mukaisesti tarjouspyynnössä tarkemmin selostetulla tavalla.

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan tarjottava prosenttiosuus kolmen (3) desimaalin tarkkuudella. Prosenttiosuus on sama AK-tonteille 20062/2 ja 4 sekä myös AK-tontille 20062/3, mikäli se toteutetaan vapaarahoitteisena sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona. Tontit esitetään luovutettavaksi tarjouspyynnön mukaisen korkeimman prosenttiosuuden tarjouksessaan ilmoittaneelle tarjoajalle tai tarjoajaryhmälle. Tontit luovutetaan myymällä ja niiden toteuttamisesta ja myynnistä tehdään kilpailun ratkettua toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus.

Voittajaksi esitettävällä tarjoajalla on oltava käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus ja taloudelliset sekä muut rakentamisen edellytykset keskeiselle alueelle sijoittuvan laajan ja rakennusteknisesti vaativan hankekokonaisuuden toteuttamiseksi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnöstä ja muista kilpailuasiakirjoista sivun alavalikosta.


Tarjousten jättämiselle varattu määräaika päättyy perjantaina 18.6.2021 kello 12.

Suljetut kuoret tulee varustaa merkinnällä ”Jätkäsaaren Saukonkadun asuinkorttelin hintakilpailu”.

Postiosoite:
Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu (infopiste)
PL 58213, 00099 Helsingin kaupunki 

Käyntiosoite:
Työpajankatu 8, 1.krs. 00580 Helsinki

Tarjouspyynnön lisäykset ja korjaus sekä kysymykset ja vastaukset 20.5.2021.

1. Tarjouspyyntö

2. Korttelin 20062 tontteja osoittava rajauskuva

3. Asemakaavan muutos nro 12643 määräyksineen

4. Geotekninen rakennettavuusselvitys ym. 8.12.2020

5. Toteutussopimus, luonnos 3/21

6. Suunnittelu- ja toteutussopimusmalli, jäteyhtiö

7. Merkintäsopimusmalli, jäteyhtiö

8. Osakassopimusmalli, jäteyhtiö

9. Käyttösopimusmalli, jäteyhtiö

10. Esitietolomake (Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy)

11. Rakentamislogistiikan toimintaohje

12. Yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva jakokaappitila, mallikuva

13. Esisopimus, luonnos 3/21 

14. Tarjouslomake




29.09.2021 10:52