Suoraan sisältöön

Helsinki hakee toteuttajia ryhmärakennuttamiseen luovutettaville asuntotonteille

Helsingin kaupunki etsii yhteensä 25 asuntotontille tai useammasta asuntotontista muodostuville tonttiryhmille ryhmärakennuttamishankkeen toteuttajia hakumenettelyllä.

Tontit sijaitsevat Sörnäisten Kalasataman Verkkosaaressa, Kaarelan Kuninkaantammessa, Tapaninkylässä, Suutarilassa ja Laajasalossa. Kalasataman Verkkosaaren vastakkaiset tontit 10658/2 ja 3 sekä 10658/4 ja 5 luovutetaan kahtena tonttiryhmänä eikä niitä luovuteta yksittäisinä tontteina eri toimijoille.

Linkkinä olevaan Tonttiluetteloon on merkitty tonteittain mm. ryhmän talouksien minimikoko, alustava vuokran määrä, varausmaksun suuruus ja asuntojen määräarvio. Lopulliset vuokrausperiaatteet vahvistetaan viimeistään ennen pitkäaikaista vuokrausta.

Tontit on tarkoitettu vapaarahoitteiseen sääntelemättömään asuntotuotantoon. Verkkosaaren ryhmärakennuttamistonteille tullaan esittämään tonttien osto-option sisällyttämistä vuokrauspäätöksiin. Tonteille on toteutettavissa yhteensä noin 330 asuntoa ja noin 26 900 kerrosneliömetriä.

Tontteja haetaan alla olevaa lomaketta käyttäen. Hakijoiden tulee liittää hakemukseen muun muassa alustava projekti- ja rahoitussuunnitelma. Hakumenettely päättyi 31.5.2021 klo 15.00. 

Arvonnan voittajiin on otettu yhteyttä. Lista voittajista löytyy tästäTonteille oli kiinnostusta, sillä hakemuksia tuli kaikkiaan 373 kappaletta, jotka jakautuivat kaikille tonteille. Onnea arvonnan voittajille ja kiitos kaikille hakijoille osallistumisesta. 

Arvonnan voittajien tulee lähettää kuitti maksetusta varausmaksusta yhteyshenkilölle, jonka perusteella tehdään varausten voimaansaattamispäätös. Lisäksi Verkkosaaren tonttien varaajilta edellytetään yhdistyksen/yhteisön tai asunto-osakeyhtiön perustamista sekä Verkkosaaren alueellisten erityisehtojen ja asemakaavaa koskevan sitoumuksen toimittamista ennen varauksen voimaansaattamispäätöksen voimaantuloa. Sitoumus löytyy liitteestä Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan erityisehdot. 

Hakumenettelyn tarkemmat ehdot ja tiedot ilmenevät alla olevasta hakuohjeesta ja sen liitteistä. Tontit ja osa niiden liitteistä löytyvät myös Karttapalvelusta, tontit kartalla rajattu turkoosin värillä.

Hakumenettelyyn ja muihin tiedusteluihin vastaa asiantuntija Juha Heikkilä (juha.heikkila@hel.fi, puhelin 09 310 70964).
23.02.2022 13:07