Suoraan sisältöön

Laatukilpailu Kalasataman asuinkerrostalotonteista

Kilpailu on päättynyt.


Helsingin kaupunki luovuttaa vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailulla Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan asuinkerrostalotontit (AK) 10656/1 ja 2. Tontille 1 tulee toteuttaa sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistus – ja/tai vuokra-asuntoja sekä tontille 2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I-ehdoin. Kaupunki myy tai vuokraa tontin 1 sekä vuokraa tontin 2.

Molemmat tontit varataan korkealaatuisimmaksi arvioidun kilpailuehdotuksen esittäneelle toteuttajalle tai toteuttajaryhmälle. Kilpailun tarkemmat ehdot ja tiedot ilmenevät tarjouspyynnöstä.


Tarkistus 31.3.2021

Kilpailuohjelman kohtaan 2.5.1. Vaaditut asiakirjat / Energiaselvitys ja –todistus koskeva tarkistus:

Kilpailun yhtenä arviointikriteerinä olevan E-luvun todentamiseksi suositellaan osallistujille (tarjoajille) energiaselvityksen toimittamista. Osallistujat ovat kuitenkin velvolliset toimittamaan asiassa vähintään E-luku –laskelman ja siihen liittyvät keskeiset lähtötiedot sekä muut mahdolliset selvitykset ilmoittamansa E-luvun todentamiseksi.


Muutos 8.2.2021

Kilpailuehdotusten jättämiselle varattua aikaa jatketaan (pe) 16.4.2021 klo 12.00 saakka seuraavasti:

Kilpailuohjelman 3.5. kohdan mukainen rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta ja eri ratkaisuvaihtojen vertailtavuus edellyttää kansallisen materiaalien päästötietokannan julkistusta.  Kaupungin saaman tiedon mukaan kansallinen päästötietokanta julkaistaan kuitenkin vasta 1.3.2021. Tämän vuoksi kaupunki päättää jatkaa kilpailuehdotusten jättämiselle varattua aikaa (kilpailuaikaa) (pe) 16.4.2021 klo 12.00 saakka.


Kilpailuehdotukset on tuotava/toimitettava kilpailun päättymiseen mennessä Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalveluun (infopiste), vaikka toimitalo on suljettu (käyntiosoite: Työpajankatu 8, 1.krs.). Virastomestarit ovat kuitenkin paikalla arkisin 8-16. Vartijat päästävät kilpailuehdotusten tuojat sisälle.


Liitteitä on tarkistettu 01.02.2021


Lisätty 18.12.2020

Kilpailuohjelman kohtaa 2.4. koskevat kysymykset ja vastaukset ilmenevät jäljempänä olevasta linkistä. 

>>Kilpailua koskevat kysymykset ja vastaukset niihin 


Laatukilpailu päättyy perjantaina 19.3.2021 klo 12 16.4.2021 klo 12.

Tiedusteluihin vastaa johtava kiinteistölakimies Martti Tallila, puh. (09) 310 36449, martti.tallila@hel.fi.


Kilpailuohjelma ja liitteet

Tarjouspyyntö (kilpailuohjelma)

Liite 1 Varauspäätös liitteineen

Liite 2 Verkkosaaren pohjoisosan alueelliset lisäehdot

Liite 3 Verkkosaaren pohjoisosan havainnekuva ja kilpailualueen rajaus

Liite 4 Verkkosaaren pohjoisosan yleisnäkymät

Liite 5 Hulevesien hallinta tonteilla

Liite 6 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12375 määräyksineen 
(Asemakaava löytyy dwg-muodossa Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi)

Liite 7 Asemakaavan selostus

Liite 8 Verkkosaaren pohjoisosan kortteliin 10656 rajautuvat katu
(ja kunnallistekniset) suunnitelmat

Liite 9 Katuvalaistuksen yhteensovitus rakennusten kanssa 2020

Liite 10 Kiinteistömuuntamotilan suunnittelu- ja rakentamisohje

Liite 11 Tila yhdyskuntateknisen huollon jakokaapeille

Liite 12 Korttelin 10656 tuuletusputket

Liite 13 Rakennettavuusselvitys 2.9.2020 sekä alueen geo- ja pimaolosuhteet

Liite 14 Korttelikohtaisten lajitteluhuoneiden suunnitteluohje 30.9.2020

Liite 15 Kiinteistökohtainen jäteputkijärjestelmän toteuttamista 
koskeva suunnittelu- ja toteutussopimusmalli

Liite 16 Jäteputkien liitoskohtia koskeva kartta

Liite 17 Rakentamislogistiikan toimintaohje urakoitsijoille ja rakennuttajille,
Sitowise 12.12.2019

Liite 18 Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät, tontinluovutusehdot 23.6.2020

Liite 19 Pyöräpysäköinnin suunnitteluohje, Helsingin kaupunki 2016

Liite 20 Suunnitteluohjeet talonrakentamista varten

Liite 21 Toteutussopimus- ja kiinteistökaupan esisopimusmalli lisäehtoineen
(kuten asuntoalueen vuokrasopimuslomake)

Liite 22 Vapaarahoitteisen asunto-osakeyhtiön lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Hitas I- lisäehdot, Hitas-yhtiöjärjestysehdot ja Hitas-sitoumus liitteineen


Liitteiden tarkistus 01.02.2021

Liite 8 Verkkosaaren pohjoisosan kortteliin 10656 rajautuvat katu-

(ja kunnallistekniset) suunnitelmat dgw-muodossa (zip-tiedostot)

30868_1_Pilkkikatu.zip

30865_1_Jaakairankuja.zip

30864_1_Verkkoneula.zip

30862_1_Kalasatamankatu.zip


Asian taustatietoa: Laatukilpailun aloitusseminaarin 24.11.2020 esitykset

Aloitusseminaarin ohjelma (pdf)

Hiilineutraali Helsinki 2035, Kaisa-Reeta Koskinen (pdf)

Arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet, Janni Backberg (pdf)

Fiksu Kalasatama ja B.Green -hanke, Maija Bergström (pdf)

Helsingin viherkerroinmenetelmä, Paula Hurme (pdf)

E-luku ja elinkaaren hiilijalanjälki, Jessica Karhu (pdf)

Aloitusseminaari (video)

Verkkosaaren pohjoisosan 3D-malli (skp-tiedosto)


17.05.2021 13:38