Suoraan sisältöön

Vuokraoikeuden siirtäminen - yritystontit

Vuokralainen voi siirtää (käytännössä myydä) maanvuokraoikeutensa ja sillä olevat rakennuksensa toiselle, jos siirto on sallittu maanvuokrasopimuksessa. Vuokraoikeuden siirronsaaja uutena vuokralaisena käyttää maanvuokrasopimuksen mukaisia oikeuksia ja vastaa sen velvoitteista.

Osapuolet sopivat kauppakirjassa keskenään maanvuokraoikeuden ja sillä olevien rakennusten kauppahinnasta ja muista ehdoista.

Vuokraoikeuden siirtäjän tulee ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaisesti esittää vuokraoikeuden siirronsaajalle käytettävissä olevat tiedot vuokra-alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohjaveden pilaantumista, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä. Edellä mainittu selvitys on tarkoituksenmukaista ottaa vuokraoikeutta koskevaan kauppakirjaan tai sen liitteeksi.

Vuokraoikeuden siirron saanut uusi vuokralainen on velvollinen toimittamaan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikköön vuokraoikeuden kauppakirjasta jäljennöksen ja yhteystietonsa vuokrakuitteja ja muita mahdollisia yhteydenottoja varten sekä kirjaamaan vuokraoikeuden siirron maanmittauslaitoksella valtakunnalliseen kiinteistörekisterijärjestelmään oikeuksiensa turvaamiseksi. Kirjaamista koskevat ohjeet löytyvät maanmittauslaitoksen internetsivulta, linkin löydät sivun valikosta.06.12.2019 05:16