Suoraan sisältöön

Vuokraoikeuden siirtäminen

Asuntotontit

Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle.

Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista Maanmittauslaitoksesta maakaaren mukaisesti.

Uuden vuokralaisen tulee viipymättä siirron tapahduttua toimittaa Helsingin kaupungin tontit-yksikköön jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta sekä ilmoittaa samalla kirjallisesti maanvuokran uusi laskutusosoite.

Enimmäishinnan määrittely vuokraoikeutta siirrettäessä

Vuonna 1979 ja sen jälkeen tehdyissä omakotitonttien maanvuokrasopimuksissa on edellytetty, että kiinteistölautakunta hyväksyy vuokraoikeuden ja rakennusten kauppahinnan. Kaupunginvaltuuston 25.8.2010 tekemän päätöksen mukaisesti enimmäishinnan määrittely muuttui määräaikaiseksi. Ehtoa sovelletaan 10 vuotta maanvuokrasopimuksen alkamisesta lukien. Muutos koskee myös vanhoja maanvuokrasopimuksia. Myöhemmin tehty vuokraoikeuden siirto ei vaikuta määräaikaan.

Ennen vuokraoikeuden kauppaa rakennusten arviointi suoritetaan tonttien osalta, joissa maanvuokrasopimus on ollut voimassa alle 10 vuotta. Sopimuksen alkamispäivä ilmenee sopimuksen etusivulta.

Rakennusten arvioinnit

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö   
Puh. (09) 310 31864

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Maanvuokrien laskutus

maanvuokralaskutus(at)hel.fi06.12.2019 05:16

Vuokraoikeuden siirtäminen - yritystontit

Vuokralainen voi siirtää maanvuokraoikeutensa ja sillä olevat rakennuksensa toiselle, jos siirto on sallittu maanvuokrasopimuksessa.

Lue lisää »