Suoraan sisältöön

Vuokraoikeuden siirtäminen

Kun vuokrasopimus sisältää ehdon: ”Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle”, vuokralainen voi luovuttaa maanvuokraoikeutensa ja sillä sijaitsevat rakennuksensa toiselle ilman kaupungin suostumusta.

Luovutuksen jälkeen uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeuden siirron kirjaamista Maanmittauslaitokselta maakaaren mukaisesti.

Uuden vuokralaisen tulee myös viipymättä siirron tapahduttua toimittaa Helsingin kaupungille jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta sekä ilmoittaa samalla kirjallisesti maanvuokran uusi laskutusosoite. Asiakirjajäljennökset ja osoitteenmuutos lähetetään osoitteeseen: maanvuokralaskutus@hel.fi

Edellä mainitusta ilmoituksesta lähtien Helsingin kaupunki toimittaa vuokraoikeutta koskevat maanvuokralaskut uudelle vuokralaiselle. Laskut tulevat vanhan vuokralaisen tiedoilla siihen saakka kunnes Maanmittauslaitos on kirjannut vuokraoikeuden siirron lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja Helsingin kaupunki on saanut siitä tiedon.

Enimmäishinnan määrittely vuokraoikeutta siirrettäessä

Vuonna 1979 ja sen jälkeen tehdyissä omakotitonttien maanvuokrasopimuksissa on edellytetty, että kiinteistölautakunta hyväksyy vuokraoikeuden ja rakennusten kauppahinnan. Kaupunginvaltuuston 25.8.2010 tekemän päätöksen mukaisesti enimmäishinnan määrittely muuttui määräaikaiseksi. Ehtoa sovelletaan 10 vuotta maanvuokrasopimuksen alkamisesta lukien. Muutos koskee myös vanhoja maanvuokrasopimuksia. Myöhemmin tehty vuokraoikeuden siirto ei vaikuta määräaikaan.

Ennen vuokraoikeuden kauppaa rakennusten arviointi suoritetaan tonttien osalta, joissa maanvuokrasopimus on ollut voimassa alle 10 vuotta. Sopimuksen alkamispäivä ilmenee sopimuksen etusivulta.

Rakennusten arvioinnit

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö   
Puh. (09) 310 31864

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Maanvuokrien laskutus

maanvuokralaskutus(at)hel.fi14.06.2021 14:15

Vuokraoikeuden siirtäminen - yritystontit

Vuokralainen voi siirtää maanvuokraoikeutensa ja sillä olevat rakennuksensa toiselle, jos siirto on sallittu maanvuokrasopimuksessa.

Lue lisää »