Suoraan sisältöön

Täydennysrakentamiskorvaus

Helsingin kaupunki pyrkii edistämään vanhojen alueiden täydennysrakentamista, jolla tarkoitetaan esimerkiksi lisäkerroksen rakentamista kerrostaloon tai uuden talon rakentamista samalle tontille vanhemman talon viereen.

Kaupunki haluaa edistää täydennysrakentamista taloudellisilla kannustimilla. Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä tontin vuokralaisen kanssa neuvotellaan täydennysrakentamiskorvauksesta. Täydennysrakentamiskorvausta maksetaan ensisijaisesti sellaisissa asemakaavanmuutoshankkeissa, joissa vuokratontin haltija luovuttaa asemakaavamuutoksen myötä syntyvän uuden rakennusoikeuden kaupungin vapaaseen hallintaan.

Täydennysrakentamiskorvauksen maksamisen periaatteet

Täydennysrakentamiskorvaus koskee kaupungin vuokratontilla olevia taloyhtiöitä. Kaupunki maksaa vuokralaiselle täydennysrakentamiskorvausta, jonka suuruus on 1/3 kaavamuutoksen vuokra-alueelle tuomasta rakennusoikeuden nettoarvonnoususta. Korvaus voi olla suurempikin, enimmillään 2/3 nettoarvonoususta, jos nykyisten autopaikkojen toteutus aiheuttaa merkittäviä korvausinvestointeja (esim. maantasossa olevat autopaikat siirretään laitokseen tai maan alle). Korvauksesta sovitaan vuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä sen jälkeen, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. Korvaus voidaan suorittaa kertakorvauksen tai vuokranalennuksen muodossa.

Täydennysrakentamiskorvauksen maksamisesta voidaan myös pidättäytyä osin tai kokonaan, mikäli asemakaavamuutoksen tuottamaa uutta rakennusoikeutta ei ole vapautettavissa kaupungin vapaaseen hallintaan tai kaavamuutos tuottaa muutoin merkittävää hyötyä tontin vuokralaiselle ja uutta rakennusoikeutta ei toteuteta valtion tukemana asuntotuotantona.

Korvauksen suuruus

Käytännössä korvaus lasketaan siten, että ensin määritetään lisärakennusoikeuden arvo, joka lasketaan kunkin alueen kohtuullisen hintatason mukaan. Sen jälkeen rakennusoikeuden arvosta vähennetään sen aikaansaamiseksi tarvittavat kustannukset eli niin sanotut korvausinvestoinnit kuten rakennusten purkaminen, johtosiirrot sekä piha- ja autopaikkajärjestelyt. Lopuksi nettoarvonnousu jaetaan siten, että vuokralainen saa siitä pääsääntöisesti 1/3 tai enimmillään 2/3.


Lisätietoa:

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit-yksikkö, maanhankintatiimi 

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies
puh. 09 310 36451

Arto Korkeila, tonttiasiamies
puh. 09 310 34294

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(at)hel.fi09.03.2020 10:45