Suoraan sisältöön

Vuosina 2023–2024 päättyvät asuntotonttien maanvuokrasopimukset

Helsingin kaupungin omistamien tonttien maanvuokrasopimuksia päättyy vuosina 2023–2024 yhteensä noin 60 tontilla. Päättyviä sopimuksia on seuraavissa kaupunginosissa:

Toukola

Kumpula

Käpylä

Koskela

Oulunkylä

Pitäjänmäki

Pakila

Uusien maanvuokrasopimusten vuokran määrästä ja vuokra-ajasta päättää kaupunginvaltuusto ja muista vuokrausehdoista kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija. Maanvuokrasopimusten uusimisen valmistelusta vastaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu. 

Sopimuksia uusittaessa vuokrausehdot määritellään uusimisajankohtana voimassa olevien yleisten ehtojen ja käytäntöjen mukaan. Yleisten ehtojen lisäksi uusiin maanvuokrasopimuksiin voidaan sisällyttää tonttikohtaisia lisäehtoja.

Tontinvuokrien kehitys Helsingissä

Vuosina 2023–2024 päättyvistä maanvuokrasopimuksista suurin osa on uusittu 1970- tai 1980-luvulla. Silloisista sopimusehdoista ja Helsingin seudun kiinteistöjen viime vuosikymmenien voimakkaasta arvonnoususta johtuen vuosina 2023 ja 2024 päättyvien sopimusten mukaiset vuokrat ovat jääneet osittain hyvin alhaisiksi verrattuna nykyhetken kohtuulliseen maanvuokratasoon.  

Helsingin kaupunki perii asuinkäyttöön tarkoitetuilta tonteilta nykyisin vuotuista maanvuokraa, joka on 4 % tontin laskennallisesta arvosta. Uudet vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Tavoitteena on kehittää maanvuokrasopimusten ehtoja ja vuokrauskäytäntöjä siten, että maanvuokran kehitys vastaisi nykyistä paremmin kiinteistöjen yleistä arvonkehitystä.

Lisätiedot ja liitteet

Maanvuokrasopimusten uusimiseen liittyvät lisätiedot julkaistaan tällä sivulla. Sivun alalaidasta löytyy luettelo vuosina 2023–2024 päättyvistä sopimuksista. Lisätietoja antaa vastaava valmistelija.
31.12.2019 11:03

Sopimusehtojen valmistelu

Uusien maanvuokrasopimusten vuokra-ajaksi esitetään noin 50 vuotta.

Lue lisää >>

Sopimusten uusimisen aikataulu

Ensimmäinen yhteydenottokirje lähetetään joulukuussa 2019 vuokralaisille, joiden maanvuokrasopimus päättyy 2023–2024.

Lue lisää >>

Vuosina 2023–2024 päättyvien asuntotonttien sopimusten uusi maanvuokra

Helsingin seudun kiinteistöjen arvo on noussut viime vuosikymmeninä voimakkaasti.

Lue lisää >>