Suoraan sisältöön

Vuosina 2020–2021 päättyvät asuntotonttien maanvuokrasopimukset

Helsingin kaupungin omistamien tonttien maanvuokrasopimuksia päättyy vuosina 2020–2021 yhteensä noin 750 tontilla. Päättyviä sopimuksia on seuraavissa kaupunginosissa:

 • Etu-Töölö
 • Haaga
 • Hermanni
 • Herttoniemi
 • Kaarela
 • Kamppi
 • Koskela
 • Kumpula
 • Käpylä
 • Munkkiniemi
 • Oulunkylä
 • Pitäjänmäki
 • Ruskeasuo
 • Suurmetsä
 • Taka-Töölö
 • Tapaninkylä
 • Toukola
 • Vallila
 • Vartiokylä

Uusien maanvuokrasopimusten vuokran määrästä ja vuokra-ajasta päättää kaupunginvaltuusto ja muista vuokrausehdoista kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija. Maanvuokrasopimusten uusimisen valmistelusta vastaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikkö. 

Sopimuksia uusittaessa vuokrausehdot määritellään uusimisajankohtana voimassa olevien yleisten ehtojen ja käytäntöjen mukaan. Yleisten ehtojen lisäksi uusiin maanvuokrasopimuksiin voidaan sisällyttää tonttikohtaisia lisäehtoja.

Tontinvuokrien kehitys Helsingissä

Vuosina 20202021 päättyvistä maanvuokrasopimuksista osa on tehty noin 50 vuotta sitten, ja osa sopimuksista on uusittu 1970- tai 1980-luvulla. Silloisista sopimusehdoista ja Helsingin seudun kiinteistöjen viime vuosikymmenien voimakkaasta arvonnoususta johtuen vuosina 2020 ja 2021 päättyvien sopimusten mukaiset vuokrat ovat jääneet osittain hyvin alhaisiksi verrattuna nykyhetken kohtuulliseen maanvuokratasoon.  

Helsingin kaupunki perii asuinkäyttöön tarkoitetuilta tonteilta nykyisin vuotuista maanvuokraa, joka on 4 % tontin laskennallisesta arvosta. Uudet vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Tavoitteena on kehittää maanvuokrasopimusten ehtoja ja vuokrauskäytäntöjä siten, että maanvuokran kehitys vastaisi nykyistä paremmin kiinteistöjen yleistä arvonkehitystä.

Lisätiedot ja liitteet

Maanvuokrasopimusten uusimiseen liittyvät lisätiedot julkaistaan tällä sivulla. Sivun alalaidasta löytyy luettelo vuosina 20202021 päättyvistä sopimuksista. Lisätietoja antaa vastaava valmistelija.

Sopimusten valmistelijat (pdf)
JAA
26.07.2019 13:55

Sopimusehtojen valmistelu

Uusien maanvuokrasopimusten vuokra-ajaksi esitetään noin 50 vuotta.

Sopimusten uusimisen aikataulu

Ensimmäinen yhteydenottokirje lähetetään joulukuussa 2016 vuokralaisille, joiden maanvuokrasopimus päättyy 1.1.2020.

Vuosina 2020–2021 päättyvien asuntotonttien sopimusten uusi maanvuokra

Helsingin seudun kiinteistöjen arvo on noussut viime vuosikymmeninä voimakkaasti.

Asukastilaisuudet tammi-helmikuussa 2018

Kaupunkiympäristön toimiala toivottaa tontinvuokralaiset, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 2020-2021, tervetulleeksi asukastilaisuuksiin, joissa kerrotaan ja keskustellaan sopimusten uusimisen periaatteista ja aikataulusta.