Suoraan sisältöön

Vuosina 2020–2021 päättyvät asuntotonttien maanvuokrasopimukset

1.1.2020 päättyvien ja uusittavien asuntotonttien maanvuokrasopimusten vuokralaisille

1.1.2020 päättyvät ja uusittavat asuntotonttien uudet maanvuokrasopimukset tulee saapua allekirjoittamaan mahdollisimman pikaisesti päätösotteen ja allekirjoituskutsun saamisen jälkeen. Allekirjoitustilaisuuksia ei järjestetä enää ajankohdan 20.12.2019 jälkeen.

Kaikkien vuokralaisten tulee huomioida, että mikäli sopimuksia ei allekirjoiteta ajoissa, siitä seuraa useita vuokralaiselle negatiivisia vaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi:

Maanvuokraoikeuteen ja rakennuksiin mahdollisesti vahvistetut kiinnitykset raukeavat, jos vuokraoikeuden kirjaamista ei saateta vireille maanmittauslaitokselle hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen päättymistä. Koska vahvistetut kiinnitykset toimivat pankkien ja muiden rahoituslaitosten myöntämien lainojen vakuutena, on mahdollista, että pankit eräännyttävät lainat maksuun kiinnitysten rauetessa.

Sopimuksen allekirjoittamatta jättäminen jättää vuokralaisen 1.1.2020 jälkeen sopimuksettomaan tilaan. Vuokralaisen tulee erityisesti huomioida, että maanvuokralaskutus muuttuu joka tapauksessa uuden vuokrauspäätöksen mukaiseksi 2.1.2020 alkaen ja maanvuokrat peritään po. päätösten mukaisina. Vuokralaisella on toisin sanoen maksuvelvollisuus, koska vuokralainen pitää omistamaansa rakennusta kaupungin maalla, mutta asumisen ja rakennuksen pitämisen turvaavat sopimusehdot puuttuvat.

Mikäli vuokralainen on suunnittelemassa rakennuksen ja vuokraoikeuden myyntiä, vuokralaisella on velvollisuus kertoa ostajalle, että allekirjoitettua maanvuokrasopimusta ei ole, mikäli vuokralainen on jättänyt maanvuokrasopimuksen allekirjoittamatta. Vuokralainen vastaa menettelystään aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Kaikkien vuokralaisten tulee huomioida, että kaupunki ei vastaa mistään vuokralaisen menettelystä aiheutuvista sopimuksen allekirjoittamatta jättämisestä seuraavista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Maanvuokrasopimusten uusimisia koskevia asioita on käsitelty useissa oikeusasteissa, eivätkä eri oikeusasteet ole nähneet syytä kaupungin toimintatapojen muuttamiselle. Mikäli kuitenkin jokin oikeusaste päättäisi, että kaupungin täytyisi muuttaa toimintatapojaan maanvuokrasopimuksia uusittaessa, kaupunki sitoutuu toimimaan lainvoimaisten oikeusasteiden päätösten mukaisesti. Tällöin voidaan tarvittaessa laatia maanvuokrasopimuksen muutospäätös ja sopimusmuutos. Sopimus kannattaa siten allekirjoittaa, vaikka vuokralainen harkitsisi esimerkiksi päätöksestä valittamista.


Helsingin kaupungin omistamien tonttien maanvuokrasopimuksia päättyy vuosina 2020–2021 yhteensä noin 750 tontilla. Päättyviä sopimuksia on seuraavissa kaupunginosissa:

 • Etu-Töölö
 • Haaga
 • Hermanni
 • Herttoniemi
 • Kaarela
 • Kamppi
 • Koskela
 • Kumpula
 • Käpylä
 • Munkkiniemi
 • Oulunkylä
 • Pitäjänmäki
 • Ruskeasuo
 • Suurmetsä
 • Taka-Töölö
 • Tapaninkylä
 • Toukola
 • Vallila
 • Vartiokylä

Uusien maanvuokrasopimusten vuokran määrästä ja vuokra-ajasta päättää kaupunginvaltuusto ja muista vuokrausehdoista kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija. Maanvuokrasopimusten uusimisen valmistelusta vastaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikkö. 

Sopimuksia uusittaessa vuokrausehdot määritellään uusimisajankohtana voimassa olevien yleisten ehtojen ja käytäntöjen mukaan. Yleisten ehtojen lisäksi uusiin maanvuokrasopimuksiin voidaan sisällyttää tonttikohtaisia lisäehtoja.

Tontinvuokrien kehitys Helsingissä

Vuosina 20202021 päättyvistä maanvuokrasopimuksista osa on tehty noin 50 vuotta sitten, ja osa sopimuksista on uusittu 1970- tai 1980-luvulla. Silloisista sopimusehdoista ja Helsingin seudun kiinteistöjen viime vuosikymmenien voimakkaasta arvonnoususta johtuen vuosina 2020 ja 2021 päättyvien sopimusten mukaiset vuokrat ovat jääneet osittain hyvin alhaisiksi verrattuna nykyhetken kohtuulliseen maanvuokratasoon.  

Helsingin kaupunki perii asuinkäyttöön tarkoitetuilta tonteilta nykyisin vuotuista maanvuokraa, joka on 4 % tontin laskennallisesta arvosta. Uudet vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Tavoitteena on kehittää maanvuokrasopimusten ehtoja ja vuokrauskäytäntöjä siten, että maanvuokran kehitys vastaisi nykyistä paremmin kiinteistöjen yleistä arvonkehitystä.

Lisätiedot ja liitteet

Maanvuokrasopimusten uusimiseen liittyvät lisätiedot julkaistaan tällä sivulla. Sivun alalaidasta löytyy luettelo vuosina 20202021 päättyvistä sopimuksista. Lisätietoja antaa vastaava valmistelija.

Sopimusten valmistelijat (pdf)
06.12.2019 05:13

Sopimusehtojen valmistelu

Uusien maanvuokrasopimusten vuokra-ajaksi esitetään noin 50 vuotta.

Sopimusten uusimisen aikataulu

Ensimmäinen yhteydenottokirje lähetetään joulukuussa 2016 vuokralaisille, joiden maanvuokrasopimus päättyy 1.1.2020.

Vuosina 2020–2021 päättyvien asuntotonttien sopimusten uusi maanvuokra

Helsingin seudun kiinteistöjen arvo on noussut viime vuosikymmeninä voimakkaasti.

Asukastilaisuudet tammi-helmikuussa 2018

Kaupunkiympäristön toimiala toivottaa tontinvuokralaiset, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 2020-2021, tervetulleeksi asukastilaisuuksiin, joissa kerrotaan ja keskustellaan sopimusten uusimisen periaatteista ja aikataulusta.