Suoraan sisältöön

Vuonna 2015 päättyneet ja uusitut maanvuokrasopimukset

 

Kaupungin omistamien asuintonttien maanvuokrasopimuksista noin 170 päättyi vuoden 2015 lopussa. Määräaikaisia sopimuksia uusittiin paljon muun muassa Herttoniemen, Roihuvuoren, Hermannin, Haagan ja Oulunkylän kaupunginosissa.

Maanvuokrasopimusten vuokrausehdot ja uusiminen valmistellaan kiinteistövirastossa. Uuden vuokran määrästä ja vuokra-ajasta päättää kaupunginvaltuusto ja muista vuokrausehdoista kiinteistölautakunta sekä tonttiosaston osastopäällikkö. Yleisten ehtojen lisäksi uusiin maanvuokrasopimuksiin voidaan sisällyttää tonttikohtaisia erityisehtoja.


Tontinvuokrien kehitys Helsingissä


Vuonna 2015 päättyneet maanvuokrasopimukset oli tehty noin 50 vuotta sitten. Silloisista kiinteistöjen arvoista ja sopimusehdoista johtuen näistä tonteista perittävät maanvuokrat olivat huomattavan alhaisia verrattuna myöhempinä vuosikymmeninä tehtyjen sopimusten vuokriin.

Helsingin kaupunki perii asuinkäyttöön tarkoitetuilta tonteilta nykyisin vuotuista maanvuokraa, joka on 4 % tontin laskennallisesta arvosta. Uudet vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Lisäksi kiinteistövirasto selvittää parhaillaan mahdollisuuksia kehittää maanvuokrasopimusten ehtoja ja vuokrauskäytäntöjä siten, että maanvuokran kehitys vastaisi nykyistä paremmin kiinteistöjen yleistä arvonkehitystä.


Lisätiedot ja liitteet:


Maanvuokrasopimusten uusimiseen liittyvät lisätiedot julkaistaan tällä sivulla. Lisätietoja antaa myös kunkin kaupunginosan vastaava valmistelija.

 06.12.2019 05:14

Maanvuokrasopimuksen uusiminen

Uusi vuokrasopimus tulee allekirjoittaa hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä.

Sopimusehtojen valmistelu

Vuonna 2015 uusittujen maanvuokrasopimusten uusi vuokra-aika on pääsääntöisesti 1.1.2016 - 31.12.2070.

Uusi maanvuokra

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuonna 2015 päättyvien maanvuokrasopimusten maanvuokrien tasosta ja vuokra-ajasta.

Tontin ostomahdollisuus

Vuonna 2015 päättyvien asuntotonttien sopimusten vuokralaisille tarjotaan mahdollisuutta tontin ostamiseen uudelleen vuokrauksen sijaan.

Tontin myyntihinta

Kaupunginvaltuusto on määritellyt aluekohtaiset yksikköhinnat tonttien myymistä varten.

Ennen vuotta 2015 päättyneet ja uusitut sopimukset

Mahdollisuus tonttinsa ostamiseen on myös niillä vuokralaisilla, joiden pitkäaikainen maanvuokrasopimus on päättynyt ennen vuotta 2015.