Suoraan sisältöön

Vuosina 2020–2021 päättyvien asuntotonttien sopimusten uusi maanvuokra

Helsingin seudun kiinteistöjen arvo on noussut viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tästä johtuen vuosina 2020 ja 2021 päättyvien sopimusten vuokrat ovat jääneet osittain hyvin alhaisiksi verrattuna nykyhetken kohtuulliseen maanvuokratasoon. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksia uusittaessa uudet maanvuokrat ovat todennäköisesti voimassa olevien sopimusten mukaisia maanvuokria merkittävästi korkeammat. Uusi vuokrataso määritetään kuitenkin aina kohtuulliseksi suhteessa kunkin alueen kiinteistöjen markkinahintatasoon.

Uuteen maanvuokraan esitetään kymmenen vuoden siirtymäaikaa, joka helpottaa sopeutumista uuteen vuokratasoon. Siirtymäajalla uutta vuokraa peritään porrasteisesti. Ensimmäisenä vuonna maanvuokraa peritään 50 prosenttia ja seuraavina vuosina viiden prosenttiyksikön lisäyksin. Uusi maanvuokra tulee tällöin täysimääräisenä voimaan vasta kymmenen vuoden kuluttua uuden sopimuksen alkamisesta.

Uuden maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin

Kiinteistövirastossa on laskettu laskennallinen arvio uuden maanvuokran vaikutuksista asumiskustannuksiin eri kaupunginosissa. Lopulliseen vuokraan vaikuttaa muun muassa kiinteistöjen arvon ja elinkustannusindeksin kehitys sopimusten uusimisen ajankohtana.

Tarkennettu arvio uudesta tonttikohtaisesta maanvuokrasta

Vuokralaisille on lähtenyt kirje 29.12.2017, joka sisältää muun muassa tarkennetun arvion uudesta tonttikohtaisesta maanvuokrasta. Poikkeuksena Herttoniemen, Vartiokylän ja Mellunkylän vuokralaiset, joille kirjeet lähetetään arviolta tammikuun puolessa välissä. Pahoittelemme viivästystä.06.12.2019 05:14