Suoraan sisältöön

Sopimusehtojen valmistelu

Uusien maanvuokrasopimusten vuokra-ajaksi esitetään noin 50 vuotta.

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu selvittää vuokrasopimusten uusimisen valmistelun yhteydessä tonttien täydennysrakentamismahdollisuudet yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa. Mikäli selvitysten perusteella tontille on laadittavissa täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos, tontin täydennysrakentamisen mahdollistavat ehdot otetaan uusiin maanvuokrasopimuksiin.

Kaupunki käyttää vuokrauksissaan vakioehtolomakkeita. Asuntoalueen maanvuokrasopimuslomakkeen vakioehtojen uudistaminen on vireillä, ja uusista vakioehdoista tiedotetaan vuokralaisille osana asian valmistelua. Kaupungin tällä hetkellä käyttämät maanvuokrasopimusten vakioehtolomakkeet (asuntotontit, omakotitontit, pysäköintitontit) löytyvät sivun alaosasta. Kaupunki varaa oikeuden muutoksiin ja lisäyksiin.

Vakioehtojen lisäksi maanvuokrasopimuksiin voidaan ottaa myös tonttikohtaisia lisäehtoja, jotka voivat perustua esimerkiksi asemakaavaan, nykyiseen maanvuokrasopimukseen tai tontin maankäytön tulevaan kehittämiseen (täydennysrakentaminen).
06.12.2019 05:13