Suoraan sisältöön

Maalämpökaivot vuokratonteilla

Kaupungin vuokratonteilla tarvitaan maalämpökaivojen toimenpide-/
rakennuslupahakemukseen kaupungilta maanomistajan suostumus.

Mikäli kyseessä ei ole rakentamaton asuntotontti tai muu asumisen uudisrakennushanke, jossa ennen rakentamisen aloitusta tullaan allekirjoittamaan uusi pitkäaikainen maanvuokrasopimus, tulee suostumusta hakea seuraavalla lomakkeella, jolla samalla sitoudutaan kaupungin maalämpökaivoja koskeviin vuokrasopimusehtoihin:  Lomake maalämpökaivoehdon muuttamiseksi.

Hankkeeseen ryhtyvän tulee täyttää lomake ja tulostaa se allekirjoitusta varten kahtena (2) kappaleena. Lomakkeen allekirjoittaa vuokralaisen toimivaltainen allekirjoittaja.

Allekirjoitetut lomakkeet toimitetaan alkuperäisinä osoitteeseen: 

Kymp/Make/Sopimukset ja toiminnanohjaus, 
PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Työpajankatu 8, > aukioloajat.)   
Kuoreen merkintä "Maalämpökaivoehto".

Lomakkeen käsittelyaika on 1-2 viikkoa.

Mikäli vuokralainen on ilmoittanut lomakkeella sähköpostiosoitteensa, toimitetaan maalämpökaivoehdot sisältävä sopimusmuutos sähköpostitse vuokralaiselle toimenpide-/rakennuslupahakemukseen liitettäväksi > Lupapiste.fi. Alkuperäinen vuokralaisen kappale postitetaan vuokralaisen ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Maalämpökaivoehdot sisältävä sopimusmuutos tai allekirjoitettava uusi maanvuokrasopimus on samalla maanomistajan suostumus toteuttaa maalämpökaivoja sallitulle alueelle maalämpö- ja porakaivoja koskevien ehtojen mukaisesti.

Maalämpökaivojen sijoittamiselle sallittu alue tulee vuokralaisen tarkistaa kaupungin johtotietopalvelusta.

HUOM! Mikäli hankkeeseen sisältyy maalämpökaivoja, joiden sijainti ei ole sallitulla alueella, hanke voi tarvita lisäksi kaupungilta naapurin suostumuksen.

Lisätietoja:
tontti@hel.fi


Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/vuokratontit/maalampo


30.04.2021 14:58