Suoraan sisältöön

Tontin vuokralaiselle

Maanvuokrien laskutus

Laskutusosoitteen muutosilmoitus pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteella maanvuokralaskutus@hel.fi tai postitse:

Helsingin kaupunki
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Tontit-yksikkö/maanvuokralaskutus
PL 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Maanvuokralaskutus ja kirjanpito

Asiakaspalvelu
maanvuokralaskutus@hel.fi
puh. (09) 310 36326

Virtanen Kirsi, tiimipäällikkö
puh. (09) 310 40346

Asiakaspalvelun yhteystiedot (eräpäivä 1.11.2018 tai sen jälkeen):

Laskun tiedot, esimimerkiksi maksulykkäykset ja viivästyskorot

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu
talpa.asiakaspalvelu@hel.fi
Puh. (09) 310 25300, arkisin klo 9.00–15.00

Osoitemuutokset ja laskutuksen perusteisiin liittyvät kysymykset

Helsingin kaupungin maanvuokralaskutus
maanvuokralaskutus@hel.fi
Puh. (09) 310 36326, arkisin klo 9.00–15.00

Maanvuokralaskujen pankkitili ja viitenumerot muuttuivat 1.11.2018.


Perintäasiat

Anne Nahi, valvontalakimies
puh. (09) 310 64332
anne.nahi(at)hel.fi tai tontti@hel.fi


Eräpäivän muutos

Allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää sähköpostitse osoitteella maaomaisuus.kiinteistosihteerit@hel.fi tai postitse

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Vuokrasopimukset
PL 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kuoreen merkintä "eräpäivän muutos"

tai toimittamalla lomake kuoressa osoitteeseen
Työpajankatu 8, 1. krs asiakaspalvelu


Maanvuokrasta vapautuminen

Kaupunki on päättänyt maksuvapautuksista yritystonttien maanvuokralaisille.

Maksuvapautuksilla pyritään tukemaan elinvoimaisten yritysten selviytymistä koronaepidemian aiheuttamista vuokralaisista riippumattomista taloudellisista ongelmista sekä estämään Helsingin vuokratonteilla toimivien yritysten ajautuminen kassakriisiin.

Maksuvapautusta tulee hakea sivun alaosasta löytyvällä hakulomakkeella. Jos tontti on vuokrattu usealle vuokralaiselle esimerkiksi määräosin, tulee näiden tehdä yksi yhteinen hakemus. Hakemus tulee jättää kaupungille viimeistään 31.5.2020, ellei hakemuksen jättämiselle myönnetä jatkoaikaa. Hakuaika on päättynyt 30.6.2020.

Vapautusperusteet  (Seuraavaksi luetellut vapautusperusteet 1, 2 ja 3 ovat vaihtoehtoisia keskenään):

1. Vapautus koskee tontinvuokralaisia, jotka käyttävät tonttia ja/tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti seuraavilla toimialoilla tai näihin toimialoihin välittömästi liittyviin tarkoituksiin:

  • Ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat ruokapalvelut sekä näihin liittyvä tukkukauppa
  • Taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut
  • Liike-elämän hautomo-, kasvupalvelut ja muu uutta yrittäjyyttä edistävä toiminta
  • Liikunta- ja terveyspalvelut (ei lääkärikeskukset ym.)
  • Majoitus-, hotelli- ja matkailutoiminta
2. Vapautus koskee myös niitä tontinvuokralaisia, jotka vuokraavat tontilla olevia tiloja pääasiallisesti edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että tontinvuokralainen on itse myöntänyt näiden tilojen huoneenvuokralaisilleen vähintään maanvuokran vapautusta vastaavan vapautuksen tilojen vuokrasta. 

Tontinvuokralaisen tulee toimittaa kaupungille hakemuksensa ohessa luettelo tilojen vuokralaisista yhteystietoineen ja pyydettäessä myös tilojen vuokralaisten allekirjoittama selvitys edellä mainitun tilavuokran maksuvapauden antamisesta.

3. Myös muille kuin yllä kohdissa 1 ja 2 tarkoitettujen toimialojen yritystonttien vuokralaisille voidaan myöntää vapautus maanvuokran maksamisesta osin tai kokonaan, kuitenkin enintään 3 kuukauden ajalta, jos se on korona-epidemiasta johtuvista syistä erityisen perusteltua. Maksuvapautuksen myöntäminen edellyttää, että tontinvuokralainen pystyy näyttämään, että tilanteella on ollut merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai, että sillä on ollut muu erityisen merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin.

Edellä kohdissa 1–3 mainitun vapautusperusteen täyttyessä tontinvuokralainen vapautetaan kokonaan vuokranmaksuvelvoitteista kolmen kuukauden ajalta, tai tätä lyhyemmältä ajalta. Vapautuskuukaudet ovat lähtökohtaisesti huhti-, touko- ja kesäkuu.

Lue koko ohjeistus: Maanvuokrasta vapautuminen

Hakulomake vapautuminen maanvuokrasta (docx)13.10.2022 10:20