Suoraan sisältöön

Teollisuustontit

 • Seuraavien teollisuustonttien haku on päättymässä:

Suutarila

  • tontti 40208/1, os. Valokaari 1
   tontin pinta-ala on 4 686 m² ja rakennusoikeus 3 515 k-m²
  • tontti 40208/2, os. Valokaari 3
   tontin pinta-ala on 4 678 m² ja rakennusoikeus 3 509 k-m²
  • tontti 40208/3, os. Valokaari 5
   tontinpinta-ala on 4 653 m² ja rakennusoikeus 3 490 k-m²

Tontit on asemakaavassa merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeseen (TY-1), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa käyttää toimisto- ja vastaaviin tiloihin sekä varastomyymälöihin enintään 40 %. Tonttien pinta-alasta saa rakentamiseen käyttää enintään puolet.

Tontit vuokrataan yritykselle, joka sijoittaa oman toimintansa rakennettavaan rakennukseen.

Valintakriteereinä ovat mm. yrityksentoimiala, toteutettava rakennusala ja aikataulu sekä yrityksen tontille sijoittuva työntekijämäärä.

Linkki vapaisiin tontteihin. Haku päättyy 26.11. 2021 klo 16.

Vartiokylä, Roihupellon teollisuusalue

 • tontti 45200/20, os. Holkkitie 4 b
  tontin pinta-ala on 2 177 m² ja rakennusoikeus 4 166 k-m²
 • tontti 45200/21, os. Holkkitie 4 a
  tontin pinta-ala on 2 340 m² ja rakennusoikeus 3 510 k-m²

Tontit on asemakaavassa osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeseen (KTY-2). Tonteille saa rakentaa enintään 4-kerroksisen toimitilarakennuksen, jonka katutasoon saa sijoittaa myymälöitä. Päivittäistavarakauppaa, majoitusta tai asuntolatoimintaa ei sallita.

Tontit vuokrataan yritykselle, joka sijoittaa oman toimintansa rakennettavaan rakennukseen.

Valintakriteereinä ovat mm. yrityksentoimiala, toteutettava rakennusala ja aikataulu sekä yrityksen tontille sijoittuva työntekijämäärä.

Linkki vapaisiin tontteihin.  Haku päättyy 26.11. 2021 klo 16.

Määräaikaan mennessä haettavat tontit vuokrataan suoraan käyttäjälle yritystoimintansa harjoittamista varten. Tontteja ei vuokrata varastoksi.

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse määräaikaan mennessä osoitteeseen henna.vennonen(at)hel.fi

Ennen päätöstä hakija voidaan kutsua haastatteluun.

Tontteja haetaan kirjallisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan toimiala, yrityskuvaus ja yhteystiedot sekä tieto, ja mitä tonttia haetaan. Hakijan valinta tapahtuu kaupungin tontinluovutuslinjausten mukaisesti. Valintaan vaikuttaa muun muassa tontille sijoittuvan yrityksen toimiala, työntekijämäärä, yrityksen liikevaihto, tontille rakennettavan rakennuksen laajuus, tilajakauma sekä rakentamisaikataulu. Linkki tontinluovutuslinjauksiin >>


 • Jatkuvassa haussa olevia vapaita teollisuustontteja löytyy seuraavista kaupunginosista:

Kivikko, Ormuspelto, Suutarila ja Tapanila 

Vapaat tontit löytyvät osoitteesta kartta.hel.fi 

Jos tontit eivät ole kartalla näkyvissä, valitse kartan vasemmassa reunassa olevasta valikosta: Kiinteistöt, määräalat ja rakennukset -> Vapaat tontit -> Yritystontit-> Teollisuus- ja varastotontit, ja zoomaa karttaa pienemmäksi.

Mikäli olet kiinnostunut vapaana olevasta teollisuustontista, ilmoita siitä henna.vennonen(at)hel.fi. Laita ilmoitukseen tontille sijoittuvan yrityksen toimiala, työntekijämäärä, yrityksen liikevaihto, ja alustava tontille rakennettavan rakennuksen laajuus, tilajakauma sekä rakentamisaikataulu.

Mikäli ilmoituksen ja mahdollisten jatkoneuvottelujen jälkeen tontin vuokraamiselle on edellytykset, kaupunki laittaa tontin tontinluovutuslinjausten mukaisesti pääsääntöisesti julkiseen määräaikaiseen hakuun, joka yleensä on noin kuukausi, ja pyytää mahdollisia muita kiinnostuneita jättämään hakemuksen tontista (ks. edellä määräaikainen haku).  Suoravalinta on mahdollista vain poikkeustapauksessa.

Tontin vuokralaisen valinta tapahtuu kaupungin tontinluovutuslinjausten mukaisesti. Valintaan vaikuttaa muun muassa tontille sijoittuvan yrityksen toimiala, työntekijämäärä, yrityksen liikevaihto, tontille rakennettavan rakennuksen laajuus, tilajakauma sekä rakentamisaikataulu. Linkki tontinluovutuslinjauksiin >>

Lisätietoja

Vapaat teollisuustontit kartalla
Tontinluovutuslinjausten soveltamisohje (pdf)
28.10.2021 15:14