Suoraan sisältöön

Sauna- ja kahvilapaikat

  • Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun yritystontit-tiimi vuokraa yrityksille ja yrittäjille vapaita sauna- ja kahvilapaikkoja.

Uusi vapaa yritystontti: saunapaikka Tarvossa

 Munkkiniemi, Tarvo, Ritokallionpolku

Suunniteltu tontti sijaitsee asemakaavaan nro 11925 merkityllä tontilla 30040/2 (kiinteistörekisteriyksikkö 91-420-1-1172) ja on noin 1 530 m².

Suunnitellun tontin rakennusalalle (merkintä s) saa rakentaa 250 k-m²:n suuruisen, 1-kerroksisen saunarakennuksen.

Karttapiirros suunnitellusta tontista

Tontin 30040/2 asemakaavamerkintä on KY, liike-, toimisto ja toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa kulttuuritoimintaa tai virkistyskäyttöä palvelevia tiloja, jotka eivät häiritse alueen yleistä virkistyskäyttöä. KY-alueelle voi kaavaselostuksen mukaisesti sijoittaa työ-, kahvila- ja ravintolatiloja.

Rakennuspaikka on osa Laajalahden kulttuurimaisemaa, joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

Lankiniemi ja Tarvonsalmi kuuluvat paikallisesti arvokkaaseen lepakkoalueeseen Vuokrattava alue sivuaa em. lepakkoaluetta ja suunnittelussa tulee varmistua siitä että suunniteltu toiminta ei heikennä lepakoiden elinolosuhteita esimerkiksi puuston ja valaistuksen kannalta. Lisätietoja lepakoista ja niiden vaikutuksesta rakennushankkeelle: Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut.

Hakemukset ja lisätietoa: yritystonttitiedustelut@hel.fi 

Yritystontit — Pikaopas yritystonttien vuokraamiseen ja ostamiseen Helsingin kaupungilta (pdf) 

11.05.2022 15:00