Suoraan sisältöön

Tontinluovutuslinjaukset

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt Helsingin tontinluovutustoimintaa ohjaavat linjaukset sekä linjauksia tarkentavan soveltamisohjeen. Linjaukset sisältävät kaupungin tontinluovutustoiminnan keskeiset periaatteet muun muassa tonttien saajien valinnan, tontinluovutustavan (myynti, vuokraus, vuokraus osto-oikeudella) sekä tonttihinnoittelun osalta. Soveltamisohjeet täydentävät linjauksia ja sisältävät periaatteita esimerkiksi erilaisten tontinluovutusmenettelyiden (esim. yleinen asuntotonttihaku ja jatkuva tonttihaku) keskeisistä periaatteista sekä tilanteista, joissa varsinaisissa linjauksissa esitetyistä pääsäännöistä on perusteltua poiketa.

Lisätietoja24.06.2021 13:00