Suoraan sisältöön

Maapoliittiset linjaukset

Tontinluovutusta koskevat linjaukset löytyvät kohdasta Tontinluovutus. Tietoa kaupungin maanhankinnasta, maankäyttösopimuksista ja täydennysrakentamisesta kaupungin vuokratontille löydät kohdasta Maanhankinta ja asemakaavoitukseen liittyvät sopimukset.23.08.2021 10:34

Tontinluovutus

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt Helsingin tontinluovutustoimintaa ohjaavat linjaukset sekä linjauksia tarkentavan soveltamisohjeen.

Maanhankinta ja asemakaavoitukseen liittyvät sopimukset

Kaupunginhallitus on 26.4.2021 hyväksynyt kaupungin maapolitiikassa noudatettavaksi Helsingin maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittisia periaatteita koskevat linjaukset sekä soveltamisohjeet.