Suoraan sisältöön

Yleinen asuntotonttien varauskierros 2018

Helsingin kaupunki etsii toteuttajia asuntotonteille Kalasataman, Jätkäsaaren, Honkasuon, Herttoniemen ja Kruunuvuorenrannan alueille. Tontit on tarkoitettu pääosin rivi- ja kerrostalomaiseen asuntorakentamiseen. Tonttien ominaisuuksista johtuen tonttihaku on suunnattu erityisesti ammattimaisille rakennuttajille ja rakennuttajakonsulteille. Haettavien tonttien joukossa on myös AKS-tontteja, joille voidaan toteuttaa vanhusten ja senioreiden palvelu- ja/tai hoiva-asuntoja sekä opiskelija- ja nuorisoasuntoja. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on noin 90 600 k-m².

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikkö valmistelee hakemusten ja mahdollisten jatkoneuvotteluiden perusteella tontinvarausesityksen. Tontit esitetään varattavaksi pääasiassa valtion tukemaan tuotantoon sekä muuhun säänneltyyn asuntotuotantoon. Varausesityksen valmistelussa noudatetaan kaupunginvaltuuston asettamia asuntopoliittisia tavoitteita sekä kaupungin tavanomaisia tontinvarausperiaatteita. Tonttien varaamisesta päättää lopullisesti kaupunginhallitus.

Mahdolliset muutokset ilmoitetaan tällä sivulla.


Lisätty (10.10.2018) sivun oikeassa laidassa olevaan pdf-tiedostoon "Haettavat tontit" arvio tonttien rakentamiskelpoisuudesta/rakentamisen arvioidusta aloituksesta.


Hakemusten on oltava perillä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelussa keskiviikkona 31.10.2018 kello 12 mennessä. 

Hakemus pyydetään toimittamaan joko sähköpostilla tai kuoressa.

Sähköpostilla: tonttihakemukset(a)hel.fi

  • Sähköpostin aihekentässä tulee lukea: Hakemus/varauskierros 2018
  • Sähköpostin liitetiedostot tulee olla PDF-muodossa
  • Tiedostojen koko ei saa ylittää yhteensä 10 Mt

Postiosoite:
Helsingin kaupunki
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Asuntotontit
PL 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1, asiakasinfo 1. kerros, 00580 Helsinki
(avoinna ma-to 8.15-16.00 ja pe 10.00-15.00)

Kuoressa tulee olla merkintä: ”varauskierros 2018”


LUETTELO TONTEISTA:


Kaupungin-osa, -kartta ja tontti-numero OsoiteAsema-kaavan nro ja -kartta Käyttö-tarkoitus


Rak.
-oik. k-m² 
(arvio)
Pinta-ala m² (arvio)

10. Sörnäinen / Kalasatama (ladattavat PDF-kartat)
10657/1 Kalasatamankatu 12375 AK 5050 1420
10657/2 Vanha talvitie 12375 AK 3750 843
10657/3 Vanha talvitie 12375 AK 3650 813
10657/4 Verkkosaarenranta 12375 AK 5250 1269
20. Länsisatama / Jätkäsaari (ladattavat PDF-kartat)
20832/1 Länsisatamankatu 12331
AKS 10550 2281
20832/2 Länsisatamankatu 12331 AKS 4580 1245
20078/2 Kiribatinkatu 12500 AK 4600 2411
20078/3 Samoankuja 12500 AK 4500 1588
20082/1 Atlantinkatu 12500 AK 3700 1410
20082/4 Samoankuja 12500 AK 4050 2025
33. Kaarela / Honkasuo (ladattavat PDF-kartat)
33367/1 Perhosenkierto 29 11870 A 6350 8531
33368/2 Perhosenkierto 19 11870 A 1190 2681
33368/3 Perhosenkierto 21 11870 A 1190 2654
33368/4 Perhosenkierto 23 11870 A 1190 2799
43. Herttoniemi / Länsi-Herttoniemi (ladattavat PDF-kartat)
43124/4 Siilikuja 12444 AK 3150 2514
49. Laajasalo / Kruunuvuorenranta (ladattavat PDF-kartat)
49320/4 Hopeakaivoksentie 12330 AKS 2150 2412
49320/6 Hopeakaivoksentie 12330 AKS 2000 1456
49337/1 Stansvikinkallionkuja 12410 AK 5300 1478
49337/2 Stansvikinkallionkatu 12410 AK 3700 1105
49339/1 Stansvikinkallionkatu 12410 AK 5000 1511
49339/2 Stansvikinkallionpolku 12410 AK 4300 1012
49339/3 Kaivoskallionpolku 12410 AK 5400 1490


Hakemusten arviointi ja käsittely

Haettavana olevat tontit ovat teknisistä ominaisuuksistaan johtuen tarkoitettu varattavaksi pääasiassa ammattimaisille rakennuttajille ja rakennuttajakonsulteille.

Rakennusliikkeille tontteja varataan hakemusten perusteella vain poikkeustapauksissa, joita voivat olla esimerkiksi kehittämishankkeet. (Rakennusliikkeille varataan tontteja pääsääntöisesti kilpailuilla tai erillisillä ilmoittautumismenettelyillä.)

Hakemusten arviointi

Tontinvaraajaksi esitettävällä tulee olla riittävä tekninen osaaminen sekä riittävät taloudelliset ja muut resurssit varattavaksi esitettävän tontin toteuttamiseksi.

Lisäksi hakemuksessa esitetyn hankkeen tulee olla yleisesti toteutuskelpoinen ja sen tulee toteuttaa kaupungin asettamia asuntopoliittisia tavoitteita.

Hakemusten käsittelyssä ja tontinvarausesityksen valmistelussa etusijalle asetetaan pääsääntöisesti säänneltyyn tuotantoon kohdistuvat hakemukset, esim. valtion tukema tuotanto, Hitas-omistusasuntotuotanto tai muu säännelty tuotanto.

Lisäksi varausesityksen valmistelussa painotetaan erityyppisiä asuntorakentamisen kehittämishankkeita sekä hankkeita, jotka toteuttavat kaupungin eri alueille asettamia kaupunkikuvallisia ja muita tavoitteita.

Edelleen varausesityksen valmistelussa noudatetaan muita kaupungin tavanomaisia tontinvarausperiaatteita.

Jatkoneuvottelut ja tonttien varaaminen

Tontit-yksikkö kutsuu kaupungin kannalta parhaimmiksi arvioitujen hakemusten esittäjät jatkoneuvotteluihin.

Jatkoneuvotteluissa voidaan edellyttää mm. lisäselvitysten toimittamista hankkeen toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi sekä neuvotella tonttien varausehdoista. Tontit-yksikkö pyytää hakemuksista tarvittaessa lausuntoja kaupungin asianomaisilta hallintokunnilta.

Kaupunki varaa oikeuden seuraamuksitta jättää yksi tai useampi haettavaksi tarjotuista tonteista varaamatta, mikäli soveltuvia hankkeita ei löydy. Tontinvaraajaksi esitettävä voidaan yhden tai useamman tontin osalta ratkaista arvalla. Varausesityksen yhteydessä voidaan myös varata hakuun kuulumattomia tontteja erityisin perustein.

Tontinvarausesityksen valmistelusta vastaa tontit-yksikkö, ja tonttien varaamisesta päättää kaupunkiympäristölautakunnan esityksestä kaupunginhallitus. Varausesitys pyritään saattamaan kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi viimeistään vuoden 2019 alkupuolella.JAA
10.12.2018 11:35